Kuka päättää minua koskevista asioista?

Harjoituksen tavoitteena on saada oppilas huomaamaan, että hän saa itse päättää jo melko monista asioista. Toisaalta on myös tärkeää tietää, kuka päättää niistä asioista, joista ei saa itse vielä päättää. Asioista ei päätetä passiivisesti jossain epämääräisessä paikassa, vaan päättäjinä ovat oikeat ihmiset, joiden päätöksiin voi vaikuttaa. On myös hyvä tiedostaa, että päättäminen tuo vastuun päätöksen seurauksista. Joskus on helpompi antaa päätösvalta ja vastuu päätöksestä jollekin toiselle.

Pohdintakysymyksiä:

  • Minkälaisista asioista voit päättää itse?
  • Minkälaisista asioista sinun on annettava jonkun toisen päättää?
  • Minkälaisista asioista voit päättää yhdessä muiden kanssa?
  • Mistä erot päätöksenteossa johtuvat?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Tuettu päätöksen teko – Opas päätöksentekijälle ja tukihenkilölle on Savon Vammaisasuntosäätiön tuottama opas, johon on koottu tietoa ja työvälineitä sekä päätöksen tekijälle että tukihenkilölle.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot