Mitä mieltä olen ikärajoista?

Nuoren elämään kuuluu usein ikärajojen haastaminen ja kyseenalaistaminen. Joskus siitä seuraa ongelmia ja vaaratilanteita. Lapsen ja nuoren on tärkeä tietää, mistä ikärajat ja säännöt johtuvat ja mitä niiden rikkomisesta seuraa. Harjoituksen tarkoituksena on lisätä tietoa ikärajoista ja esimerkiksi siitä, että jokainen on vahingonkorvausvastuullinen syntymästään saakka. Harjoituksen avulla oppilaat voivat huomata, että suuri osa ikärajoista on positiivisia ja että on hienoa, miten aikuiset ottavat vielä vastuun osasta asioista heidän puolestaan. Ikärajoja voidaankin käsitellä nuoren kannalta positiivisesta näkökulmasta: Mitä kaikkea heitä nuoremmat eivät vielä saa tehdä? Mitä sellaista nuori saa itse vielä tehdä, jota häntä vanhempi ei?

Lisätehtäväehdotus:

Selvittäkää, mitkä ikärajat on säädetty laissa ja mitkä muualla, esimerkiksi järjestyssäännöissä. Pohtikaa, miten nämä ikärajat eroavat toisistaan. Selvittäkää myös, minkä tai mitkä ikärajat olette viimeksi ylittäneet ja mitä uutta siitä on seurannut.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen, demokraattinen yhteiskunta
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot