Mitä valinnoista seuraa?

Hetken mielijohteesta voi tulla tehtyä huonoja päätöksiä, kun kokeilunhalu menee järjen edelle. Hauskaa saa olla, ja hullutellakin välillä voi. Loppuelämään vaikuttavia valintoja on kuitenkin parempi miettiä rauhallisessa tilanteessa ja hyvissä ajoin.

Monet harjoituksen esimerkkeihin liittyvät päätökset eivät koske vain henkilöä itseään vaan vaikuttavat myös monen muun elämään. Yhdessä on tärkeä pohtia, miten ja miksi niin on. Harjoitus voidaan liittää päihde- tai seksivalistuksen sekä lakitiedon käsittelyn yhteyteen.

Yhteisesti voidaan pohtia lisäksi:

  • Miksi sääntöjen ja lakien rikkojia pidetään joskus sankareina?
  • Minkälaisia positiivisia loppuelämään vaikuttavia päätöksiä jokainen voi tehdä jo nyt?

Lisätehtäväehdotus:

Listatkaa parhaita laillisia tapoja pitää hauskaa sekä saada uusia kokemuksia ja elämyksiä.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Selkosivuilla on tietoa alkoholin, tupakan ja huumeiden käytöstä sekä muista terveyteen liittyvistä aiheista:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa verkkosivuillaan laajalti tietoa päihteiden käytöstä, riippuvuudesta sekä riippuvuushaittojen ehkäisystä:

Päihteiden käytön ja lopettamisen hyödyt ja haitat on Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön laatima lomake, jonka avulla voi arvioida päihteiden käytön lopettamisen hyötyjä ja haittoja.

Stumppi.fi-sivustolla on tietoa tupakoinnin vaaroista ja lopettamisen hyödyistä sekä linkkejä testeihin ja muille aihetta käsitteleville verkkosivuille.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy tietoa päihteistä, peliriippuvuudesta ja päihteettömyydestä liikenteestä.

Finlex-sivustolle on koottu Suomen lainsäädäntöön liittyvää tietoa. Sivustolta voi etsiä hakusanalla esimerkiksi erilaisista rikkomuksista aiheutuvia seuraamuksia.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: päihteet, seksi
Yhteiskuntaoppi: Suomen lait, arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot