Mitä julkaisen netissä ja somessa?

Internet ja sosiaalinen media muuttuvat ja uudistuvat koko ajan. Opettajan kannattaa huomioida harjoituksen teetättämisessä mahdollinen digitaalisten mahdollisuuksien lisääntyminen ja uusien sovellusten mukanaan tuoma muutos.

Pohdintakysymyksiä:

  • Ovatko vastaukset aukottomia?
  • Voiko jossain kohdassa kuitenkin sattua moka, jota ei kaaviossa ole otettu huomioon?
  • Jos joudut jossain kohdassa poikkeamaan nuolten osoittamalta reitiltä, miten korjaisit tilanteen niin, että pääsisit palaamaan reitille?

Aiheisiin sopivia linkkejä löytyy netistä esimerkiksi hakusanalla 'nettipoliisi'.

Lisätehtäväehdotus:

Lisätehtävänä voidaan keskustella seksuaalisuuden toteuttamista netin kautta. Keskusteluun tarvitaan paljon opettajan opastusta.

Pohdittavina asioina voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Jos välimatka seurustelukumppaniin on pitkä, millainen nettiseksuaalisuus on turvallista?
  • Mitä vaaroja seksuaalisuuden kokeilussa on netissä, vaikka saattaisi tuntua ihan vaarattomalta kokeilla rajojaan?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa, tekstien tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen