Miten käytän hymiöitä?

Käykää ensin keskustelu hymiöistä, niiden käytöstä ja merkityksestä osana sähköistä viestintää. Kootkaa yhdessä ajatuksia, mitä mieltä ryhmäläiset ovat hymiöistä ja niiden vaikutuksesta viestien ymmärtämiseen tai sisältöön. Onko ryhmäläisillä kokemusta tilanteista, jossa hymiö on muuttanut viestin merkitystä tai aiheuttanut pahaa mieltä?

Pohdintakysymyksinä voidaan käsitellä seuraavia kysymyksiä:

  • Onko jokin hymiö sellainen, että jossakin toisessa kulttuurissa se voisi olla epäsopiva?
  • Mitkä hymiöt ovat mielestäsi mukavimpia käyttää?
  • Mitä hymiöitä et halua käyttää ollenkaan? Mikset?

Lisätehtäväehdotus:

Harjoitus voidaan tehdä myös siten, että oppilaat piirtävät tai tulostavat hymiöt suurelle paperille, johon kukin voi kirjoittaa oman mielipiteensä hymiön tarkoituksesta. Tehtävään voidaan valita myös muita hymiöitä, kuin mitä materiaaliin on laitettu. Ryhmä voi valita käytettäviksi sopivat hymiöt vapaasti.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: nimeäminen, kertominen ja keskustelu

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen