Sarjakuvasankarin yksityisasioita

Ulkoavaruuden otus ei ole saanut opetusta julkisista ja yksityisistä asioista eikä se ole tottunut toimimaan sosiaalisissa tilanteissa rajoittamalla puheitaan.

Tärkeää on korostaa, että piirrostaidoilla ei ole merkitystä harjoituksessa. Oliota tai muita henkilöitä voi kuvata vaikkapa erivärisillä palloilla tai erimuotoisilla kuvioilla. Ilmeisiin voi ottaa mallia esimerkiksi hymiöistä.

Idea harjoitukseen on tullut pääkaupunkiseudun julkisia liikennevälineitä koskeneesta Älä kailota -kampanjasta. Kampanjassa oli monenlaisia esimerkkejä tilanteista, joissa ulkopuoliset joutuvat kuulemaan heille kuulumattomia asioita. Kampanjan nimellä löytyy kuvia ja materiaalia, joita voi hyödyntää keskustelun pohjana.

Harjoituksen voi myös toteuttaa tekemällä yhdessä animaatioelokuvan tai näytelmän.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu