Vuorovaikutus

On paljon tilanteita, joissa kohtaamme muita ihmisiä. Olemme mukana monissa erilaisissa ryhmissä. Tarvitsemme jatkuvasti sosiaalisia taitoja eli kykyä tulla toimeen toisten kanssa.

Vuorovaikutus sujuu tavallisesti hyvin, kun osaamme toimia eri tilanteissa. Omien asioiden hoitaminen on helpompaa, kun tiedämme, miten kohtaamme muut ihmiset. Miten tervehdimme? Miten esitämme asiat? Miten kysymme, kiitämme tai vaadimme?

Vuorovaikutusta voi oppia, ja vuorovaikutustilanteita on hyvä harjoitella. Vuorovaikutuksessa auttaa toisten kunnioittaminen ja kyky eläytyä heidän asemaansa. On tärkeä pohtia, miten eri tilanteissa voi ottaa huomioon muut ihmiset. Toisen kuunteleminen on osa vuorovaikutusta.

Vuorovaikutus ei ole pelkkää puhetta. Äänensävymme, eleemme, ilmeemme ja kehomme kertovat siitä, miten suhtaudumme tilanteisiin ja toisiin ihmisiin. Tarkkailemme jatkuvasti myös itse toisten eleitä ja ilmeitä. Sanaton vuorovaikutus täydentää puhetta ja voi korvata sen joskus kokonaan.

Ryhmässä toimiminen on vaativampaa kuin vuorovaikutus kahden kesken, sillä ryhmässä tulkitaan useita henkilöitä samanaikaisesti. Jotta ryhmän toiminta onnistuisi, jokaiselta jäseneltä tarvitaan halua yhteistyöhön.

Ryhmässä jokaisen on tärkeä löytää oma tehtävänsä ja roolinsa. Roolit voivat vaihdella sen mukaan, mikä on ryhmän tehtävä ja millaisia henkilöitä ryhmässä on. Ryhmässä täytyy arvostaa sekä itseään että muita. Jokaisen ryhmän jäsenen on tärkeää kokea, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on.