Huomaan ilmeitä ja eleitä

Ryhmä voidaan jakaa pienempiin ryhmiin, jotka katselevat eri ohjelmia. Näin saadaan tehtyä huomioita erilaisiin tuotantoihin sopivista tavoista ilmaista asioita. Ohjelmia, joista ilmeitä ja eleitä voi tarkastella, ovat esimerkiksi uutiset, pikkukakkonen, saippuasarjat tai elokuvat.

Pohdittavina kysymyksinä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Olivatko ohjelmassa näkyvät ilmeet ja eleet vähäeleisiä vai suurieleisesti näyteltyjä?
  • Onko asiaohjelmasta vaikeampi vai helpompi huomata eleitä ja ilmeitä?
  • Mitkä asiat edistävät eleiden ja ilmeiden huomaamista? Oliko ehostuksella, puvustuksella, valoilla tms. vaikutusta?
  • Millaiset ilmeet tai eleet toistuvat usein katsomassasi ohjelmassa?
  • Mitä eleet ja ilmeet kertovat keskustelijoiden välisestä vuorovaikutussuhteesta?
  • Oletko koskaan ajatellut mitä omat kasvosi tai käyttämäsi eleet viestivät toiselle?

Lisätehtäväehdotus:

Opettajan harkinnalla luokassa voidaan videoida kukin oppilas kertomassa toiselle jotakin asiaa. Videoinneista tarkastellaan ilmeitä ja eleitä, jotka toistuvat tai ovat luontaisia oppilaalle. Harjoitusta voidaan vaikeuttaa siten, että oppilas saa arvotun aiheen, joka hänen pitää esitellä toiselle. Sitten voidaan miettiä, muuttuvatko eleet tai ilmeet asian sisällöstä ja tuttuudesta tai outoudesta riippuen.

Harjoitukseen on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli: vuorovaikutus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen