Kerron asiani, kysyn ja kuuntelen

Keskustelkaa kuuntelemisen taidosta ja sen merkityksestä esimerkiksi oppimiseen. Valitkaa sitten oppilaiden kanssa yhdessä harjoituksen alussa tarvittavat musiikit ja tekstit. Harjoituksen toista osaa varten oppilas voi valita esimerkiksi oppiaineen tai harrastuksen, joka kiinnostaa häntä ja josta hänen on helppo kertoa tai kysyä asioita.

Ennen harjoituksen aloittamista voidaan harjoitella asioiden kertomista, jotta toisten helppo seurata puhetta ja kuunnella asian sisältöä. Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi siihen, että äänenvoimakkuus sopiva. Asia pyritään kertomaan yksinkertaisesti ilman pitkiä taukoja tai hokemia (esim. niinku, tota ja elikkä). Turhat täytesanat puheessa vaikeuttavat kuulijan työtä.

Kysymysten tekeminen on myös taito. Toiselta voi kysyä, mitä jokin yksittäinen sana tarkoittaa tai pyytää selittämään jonkin kohdan uudelleen.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: vuorovaikutus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot