Kohtaan toisen ihmisen

Ennen harjoituksen tekemistä on hyvä keskustella siitä, mitä eroa on tuttujen ja vieraiden kohtaamisella.

Pohdintakysymyksinä voidaan käydä läpi:

  • Miltä tuntuu tervehtiä tuttua tai ventovierasta henkilöä?
  • Miksi tervehtiminen ja muiden huomioiminen on tärkeää?
  • Miltä tuntuu, kun toinen huomaa minut?

On myös hyvä keskustella siitä, mikä etäisyys vastakkain seisomisen harjoituksessa tuntuu sopivalta. Liian lähellä seisominen saattaa tuottaa epämukavan tunteen molemmille. Liian kaukaa taas voi olla vaikea huomata toisen vuorovaikutusaloitetta. Harjoituksen aikana voi pohtia myös sitä, miten erilaiselta tuntuu, jos kohtaaminen tapahtuu katsomisen sijaan koskettamalla.

Ennen harjoituksen aloittamista katsekontaktin ottamista voi harjoitella seuraavasti:

Istutaan piiriin. Jokainen painaa leuan rintaan. Joku laskee kolmeen, ja kolmannella kaikki nostavat katseensa ja kohdistavat sen jonkun piirissä olevan kasvoihin. Jos toinen henkilö katsoo takaisin, molemmat katsovat toisiaan silmiin ja nyökkäävät. Välillä vaihdetaan paikkoja ja sama toistetaan uudelleen. Piirissä istuen etäisyys toiseen säilyy sellaisena, että katsekontaktin ottaminen on helpompaa kuin vastakkain seisoen.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu