Millaisia rooleja ryhmässämme on?

Harjoituksen tarkoituksena on auttaa pohtimaan erilaisia rooleja, joita ryhmässä toimimisessa syntyy ja joita tarvitaan onnistuneen ryhmätyön tekemiseksi. Harjoitus vaatii ennakoimista. Se voidaan dokumentoida, jonka jälkeen voidaan katsella tai ainakin muistella äskettäin tehtyä ryhmätehtävää. Lista erilaisista rooleista helpottaa harjoituksesta suoriutumista.

Pohdintakysymyksiä:

  • Toimitko mieluummin yksin vai ryhmässä?
  • Mitkä asiat ovat mukavia ja antoisia ryhmätöissä?
  • Mikä ryhmätoiminnassa voi olla vaikeaa?

Harjoituksen aluksi tai korvaajana voidaan käyttää ulkopuolista tilannetta, jota arvioidaan. Vasta sen jälkeen omaa arvioidaan omaa toimintaa ryhmässä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Terveystieto: vastuulliset ratkaisut vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot