Miten esitän pyynnön?

Pyydettäville asioille voidaan sopia yhdessä aiheita.

Aiheita voivat olla esimerkiksi:

Turisti pyytää paikallista auttamaan jossakin asiassa.
Ikääntynyt ihminen pyytää tuomaan jonkin tavaran.
Henkilö opettelee uutta, vaikeaa asiaa ja pyytää neuvoa.

Jos pyyntöjen keksiminen yksin tuntuu vaikealta, voidaan sopia, että jokainen keksii parin kanssa kustakin aiheesta yhden pyynnön.

Pohdintakysymyksiä:

  • Onko pyynnön aihepiirillä vaikutusta helppouteen tai vaikeuteen?
  • Onko helpompaa esittää pyyntö vieraalle vai tutulle ihmiselle?
  • Onko äänensävyllä tai elekielellä vaikutusta siihen, miltä pyyntö vaikuttaa?
  • Jos asiaa pyytää käskevällä äänensävyllä, onko pyyntöä mukava toteuttaa?
  • Jos pyytäjä ei katso silmiin tai kääntää selän, onko pyyntöön helppo vastata?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: vuorovaikutus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu