Miten tervehdin eri tilanteissa?

Oman puheen mukauttaminen tilanteeseen ja tervehdittävän henkilön kanssa sopivaksi on taito, jota kannattaa harjoitella, jotta arjessa ei tulisi vastaan tilanteita, joissa ei tiedä mitä tehdä. Läheisimpien ihmisten kanssa saatetaan käyttää erikseen sovittuja sisäpiirin tervehdyksiä, joita ulkopuoliset eivät ymmärrä. Mikäli samaa tervehdystä käyttää kohdatessaan vieraamman ihmisen, saattaa tilanne olla nolo molemmille, sillä vastapuoli ei tiedä kuinka vastata tervehdykseen.

Yhdessä voidaan kokeilla tilanteita, jossa toinen tervehtii tavallisesti ja toinen vastaakin aivan kummallisesti takaisin. Sen jälkeen pohditaan, miten toinen reagoi ja miltä se tuntui.

Tervehdykset voivat olla esimerkiksi:
– Hei!
– Kuinka hilpeää!

Kokemuksen kautta voi olla helpompi miettiä kuinka olennaista sopivan tervehdyksen käyttäminen on. Kannattaa harjoitella myös tilannetta, jossa toinen oppilas vastaa tervehdykseen liian innokkaasti ja kovalla äänellä tai vastaavasti liian hiljaa, niin ettei vastausta kuule kunnolla.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli: vuorovaikutus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot