Arjen taidot tulevaisuudessa

Oma koti, omat rahat, aikuisuus, itsenäisyys, vapaus ja vastuu – samaan aikaan ihania ja kamalia asioita. Aikuisena saa päättää omista asioistaan entistä enemmän. On hienoa, että itsenäistyminen tuo lisää vapautta.

Aikuiseksi tuleminen ja itsenäistyminen voi tuntua myös stressaavalta ja herättää kysymyksiä. Miten arki sujuu? Miten järjestän asumiseni? Osaanko hoitaa raha-asiani? Mistä saan apua?

Siivous, ruoanlaitto, terveydestä huolehtiminen, raha-asioiden hoitaminen sekä ajankäytön hallitseminen ovat tärkeitä arjen taitoja. Arjen taitoihin kuuluu kyky erottaa toisistaan asiat, joihin voi itse vaikuttaa, ja asiat, joihin täytyy vain sopeutua.

Arkielämässä pärjääminen vaatii jatkuvaa uusien taitojen opettelemista ja tietojen päivittämistä. Monet arkiset asiat täytyy opetella hoitamaan sähköisesti. Esimerkiksi laskut maksetaan kotona verkkopankissa.

Käytännön taitojen lisäksi asumisessa, työssä, koulutuksessa, perhe-elämässä ja vapaa-ajalla tarvitaan sosiaalisia taitoja eli taitoa olla yhdessä ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa.

Tärkeä taito tulevaisuudessa on myös medialukutaito. Saatavilla olevan tiedon määrä on valtava. Sen takia täytyy löytää oleellinen ja kuhunkin tilanteeseen tarvittava tieto. Tarvitset siihen taitoa arvioida ja valita tietoa.