Millaista tukea ja apua tarvitsen asumiseen?

Oppilaiden tavoitteena on harjoituksen avulla hahmottaa, mitä kaikkea osaamista omassa kodissa asumisen tarvitsee. Kukaan ei ole valmis osaaja, vaan jokaisen pitää harjoitella eri taidot. Moni omaan kotiin muuttava nuori ei välttämättä tiedosta kaikkea sitä, mitä hänen pitäisi asumista varten hallita. Harjoituksessa eri taidot tehdään näkyviksi ja mietitään, mihin asioihin voisi tarvita apua. On myös tärkeä miettiä, mistä apua voi pyytää.

Pohdintakysymyksiä harjoituksen tueksi:

  • Osaatko varmasti kaikki tarvittavat taidot?
  • Milloin eri taitoja olisi hyvä opetella?
  • Millainen tukiverkko olisi hyvä olla omaan kotiin muuttaessa, jotta selviytyy kaikista tehtävistä?

Harjoituksen voi pilkkoa pieniin taitoihin, joita eri-ikäisten oppilaiden on helppo käsitellä. Nuorille oppilaille voi antaa tavoitteita harjoiteltavaksi, kun he vielä asuvat vanhempiensa kanssa.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

MAP eli Minun asumisen polkuni -materiaali on Savon Vammaisasuntosäätiön tuottama toimintamalli asumisen suunnitteluun.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: asioiden hoitaminen, vastuut ja velvollisuudet, oikeudet, arkielämä ja oman elämän hallinta, taloudellinen toiminta
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot