Minun asuntoni

Harjoituksessa unelmoidaan omasta asunnosta, mutta siirrytään myös jo kohti konkretiaa: miten ja missä minä voisin oikeasti asua, kun muutan pois vanhempieni tai muun huoltajani luota?

Opettaja ohjeistaa oppilaat katsomaan asuntojen vuokraus- ja myynti-ilmoituksia lehdistä tai netistä. Jokainen saa pohdittavakseen, minkälaisilla hakukriteereillä asuntoa hakee ja miten tarjonta muuttuu, jos esimerkiksi hintaa tai sijaintia muuttaa hieman.

Asumiseen ja sisustukseen liittyvien lehtien ja verkkosivujen avulla voidaan tarkastella, miten asunnon koko, kerrosluku, parveke, piha tai muu ominaisuus vaikuttaa sen käyttömahdollisuuksiin. Oman unelma-asunnon hahmottelemisessa opettaja voi avustaa oppilaita pohtimaan, haluaisivatko he esimerkiksi saunan, pesukoneen tai harrastusvälineiden säilytystilojen olevan omassa asunnossaan vai taloyhtiön yhteisessä käytössä.

Harjoitukseen voi liittää oman ihanneasunnon pohjapiirroksen piirtämisen ja sisustusta kuvaavien lehtikuvien etsimisen.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, taloudellinen toiminta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot