Mistä rahaa elämiseen?

Harjoitus on peruskoululaiselle melko vaativa, jos kaikki tulonlähteet joutuu arvaamaan tai päättelemään. Sen vuoksi harjoitus voi olla hyvä tehdä esimerkkitapauksen avulla. Esimerkki voi olla vaikkapa seuraavanlainen:

18-vuotias Matias opiskelee ammattikoulussa ja jakaa kerran viikossa mainoksia saaden kuukaudessa palkkaa 200 €. Minkä verran erilaisia tukia Matiaksen on mahdollista saada ja millä perusteella?

Harjoituksen avulla nuorelle syntyy käsitys mahdollisesti saatavan rahan määrästä ja selvitettävistä tulonlähteistä. Vaikkei rahaa kertyisikään kerralla suuria summia, kannattaa kaikki käytettävissä olevat mahdollisuudet käyttää hyödyksi. Nuorelle kannattaa painottaa, ettei etenkään omaan asuntoon muuttaessa kannata luottaa epävarmoihin tuloihin, vaan selvittää todelliset summat huolellisesti. Se, että saa ehkä mummolta ennakkoperintöä tai kaveri mahdollisesti ostaa vanhan tietokoneen hyvään hintaan, eivät ole vielä varmoja tulonlähteitä, eikä niitä siksi voi laskea kuukausibudjetin osaksi.

Harjoituksen yhteydessä voidaan tutustua Kelan lomakkeisiin ja niissä kysyttäviin tietoihin sekä laskea Verohallinnon sivuilla veroprosentti eri tuloille.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Matematiikka: luvut ja laskutoimitukset
Kotitalous: kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Yhteiskuntaoppi: taloudellinen toiminta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys