Miten haluaisin asua?

Harjoituksen tarkoituksena on lisätä tietoa eri asumisvaihtoehdoista. Erityyppisille erityisoppilaille voi suositella erilaisia vaihtoehtoja. Opettajan on hyvä ottaa etukäteen tai viimeistään yhdessä oppilaiden kanssa selvää asumisen eri mahdollisuuksista ja varmistaa antamansa informaation oikeellisuus: esimerkiksi se, kenelle tuettu asuminen on tarpeen ja mahdollista.

Kaverin, sukulaisen tai jonkun muun kanssa samaan asuntoon muuttaminen voi olla edullinen ja muutenkin houkutteleva vaihtoehto. On seuraa ja voi yhdessä toisen kanssa harjoitella omassa asunnossa asumista. Asunnon jakamista voidaan pohtia yhdessä alla olevien kysymysten avulla.

  • Minkälainen henkilö on mielestänne hyvä asuintoveri?
  • Minkälaisista asioista on mielestänne hyvä sopia asuinkaverin kanssa, jotta erimielisyyksiä tai epäselvyyksiä ei syntyisi?

Arjen taidot tulevaisuudessa -jakson tehtävät liittyvät läheisesti toisiinsa, ja ne voi olla hyvä tehdä myös ajallisesti lähellä toisiaan.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoitukseen voi liittää oman ihanneasunnon pohjapiirroksen piirtämisen tai sisustustoiveita kuvaavien lehtikuvien etsimisen.

Asumisen ja elämisen kustannuksia voi selvittää esimerkiksi kaupassa käynnin tai ruokakauppojen mainosten avulla.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Kuluttajaliiton verkkosivuilta voi ladata vuokraoppaan, johon on koottu monipuolisesti neuvoja sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle. Vuokraopas on ladattavissa eri kielillä ja myös selkomukautettuna.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, taloudellinen toiminta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot