Oikeudet ja velvollisuudet kotona

Nuori saattaa odottaa huoltajan luota omaan kotiin muuttamista vapauden koittamisena ja sääntöjen vähenemisenä. Harjoituksen avulla tarkastellaan omassa kodissa asuvan oikeuksia mutta samalla myös velvollisuuksia. Itsestä, kodista ja ympäristöstä pitää huolehtia niin, että kaikki viihtyvät.

Vertailtavia oikeuksien ja velvollisuuksien esimerkkejä voivat olla vaikkapa seuraavat:

Syöminen
Oikeus: Voin itse päättää, milloin ja mitä syön.
Velvollisuus: Rahojen täytyy riittää ruokaan seuraavaan rahan saantiin saakka.

Siivoaminen
Oikeus: Saan itse päättää, milloin siivoan.
Velvollisuus: Siivoamisen äänet eivät saa häiritä naapureita öisin.

Muiden ihmisten ja ympäristön huomioiminen
Oikeus: Saan itse päättää, millaista kotonani on.
Velvollisuus: Jos luokseni tulee vieraita, on heidän mukavampi olla siistissä ympäristössä.

Sääntöjen noudattaminen
Oikeus: Saan itse laatia oman kotini säännöt.
Velvollisuus: Lait ja taloyhtiön järjestyssäännöt koskevat myös minua ja minun pitää ottaa niistä selvää.

Ostokset
Oikeus: Saan itse päättää, mihin rahani käytän.
Velvollisuus: Rahan pitää riittää välttämättömiin menoihin seuraavaan rahan saantiin saakka.

Terveydestä huolehtiminen
Oikeus: Elämäntapani ovat oma asiani.
Velvollisuus: Jollet voi opiskella sairaana, sinun pitää itse selvittää oikeutesi opintotukeen ja terveydenhoitoon.

Avun pyytäminen
Oikeus: Saan itse huolehtia kotini kunnossapidosta.
Velvollisuus: Minun on pyydettävä apua esimerkiksi vuotavan vesiputken korjaamiseen.

Lisätehtäväehdotus:

Tutkikaa jonkin taloyhtiön järjestyssääntöjä ja etsikää vastaukset alla oleviin kysymyksiin.

  • Minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia säännöissä on?
  • Onko säännöissä viittauksia asumiseen liittyviin lakeihin?
  • Mitä kodin kunnossapitotöitä voi tehdä itse ja mitä ei?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla on oppimistehtäviä, videoita ja teoriaa kuluttajataidoista.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta
Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot