Oman kodin sisustaminen

Harjoituksen avulla oppilaat voivat miettiä sekä oman kodin sisustamiseen liittyviä välttämättömiä tarpeita että sisustusmakua ilmentäviä haaveita ja unelmia. Kauniit esineet ja mieluisa sisutus tuovat hyvää mieltä ja iloa, mutta joskus ne voivat olla ristiriidassa käytännöllisyyden ja kodissa elämisen kanssa. Sen vuoksi on hyvä pohtia, mitä todella tarvitsee, jotta elämä omassa kodissa sujuisi mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi roskien lajitteluastiat tai pyykinkuivatusteline eivät välttämättä ole kovin kauniita sisustuselementtejä, mutta arjen askareissa ne ovat hyvinkin tarpeellisia. Sisustusta suunniteltaessa joutuukin usein tekemään kompromisseja toiveiden ja tarpeiden kanssa.

Harjoitusta tehtäessä kunkin tavaran perään voi merkitä, mistä ja milloin tavaran voi saada tai mistä sen aikoo hankkia. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi:

  • omistaa jo sopivan
  • saa vanhemmilta tai joltain muulta (vaatii / ei vaadi kunnostusta)
  • lainaa
  • ostaa käytettynä (vaatii / ei vaadi kunnostusta)
  • ostaa uutena (tarvitsee heti / hankkii rahatilanteen salliessa tai sopivan löytyessä)

Samassa yhteydessä voi laatia myös budjetin tavaroiden hankkimista varten. Apuna voi käyttää Rahan käytön suunnitelma -harjoitusta, johon merkitsee omaan kotiin tehtävät hankinnat.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Aikuispakkaus on Marttojen ylläpitämä sivusto, jonne on kerätty tietoja ja vinkkejä, joita tarvitsee, kun muutat omaan kotiin. Sivuilta löytyy hankintalistoja, joista näkee minkälaisia tavaroita ja tarvikkeita kodissa tarvitaan.

Harjoitukseen on liitteenä kolme kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Matematiikka: luvut ja laskutoimitukset
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, taloudellinen toiminta
Käsityö: innovointi, muotoilu, tekeminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot