Rahankäytön suunnitelma

Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella rahankäytön suunnittelua sekä hahmottaa, mistä rahat tulevat ja mihin ne kuluvat. Tärkeää on huomata, että tulot ja menot tulevat kuukauden eri päivinä. Kaikkea rahaa ei voi aina käyttää heti, vaan sitä pitää säästää käytettäväksi esimerkiksi seuraavalla viikolla tulevaan laskuun.

Harjoituksessa voidaan hyödyntää myös sähköisiä budjettipohjia ja -laskureita. Jos ryhmällä on suunnitteilla esimerkiksi luokkaretki, voidaan harjoitus tehdä myös yhteisesti luokkaretkirahaston tuloista ja menoista.

Lisätehtäväehdotus:

Tutustukaa erilaisiin osamaksumahdollisuuksiin ja niiden hyötyihin ja haittoihin. Vertailkaa eri laskuttajien, esimerkiksi puhelinoperaattorien ja sähköyhtiöiden, eräpäiväkäytäntöjä eli muun muassa sitä, kuinka paljon ennen eräpäivää lasku tulee maksajan tietoon, mikä on maksun viivästymisestä perittävä korko jne.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarjoaa kattavasti tietoa muun muassa talouden suunnittelusta, laskuista ja maksuviivästyksistä.

Myös Marttojen verkkosivuilta löytyy paljon tietoa järkevästä rahankäytöstä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Matematiikka: luvut ja laskutoimitukset, ajattelun taidot
Yhteiskunta: arkielämä ja oman elämän hallinta, taloudellinen toiminta
Kotitalous: kuluttaja- ja talousosaaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot