Ikäkaudet

Ikäkausien rajaaminen numeroin voi olla vaikeaa. Näkökulma riippuu oppilaan iästä ja kehitystasosta. Harjoitusta on hyvä alkaa tehdä pohtimalla ihmisiä omasta lähiympäristöstä ja sijoittamalla ensin itsensä johonkin ikäkauteen.

Harjoituksen toisessa osassa mietitään, mitä elämässä tapahtuu ikäkauden aikana. Oppilaat voivat miettiä tapahtumia oman perheensä tai vaikkapa isovanhempiensa kautta tai vain kuvitella, mitä heidän mielestään ikäkauteen kuuluu. Opettajan on hyvä tuoda esille, että oman kokemuksen, toiveiden tai ympäristön tuottaman mallin takia kukin oppilas voi ajatella hyvin eri tavalla siitä, mitä mihinkin ikäkauteen kuuluu.

Lisätehtäväehdotus:

Hauska idea voisi olla toteuttaa harjoitus gallup-kyselynä koulussa, kotona tai kaupungilla.

Haluttaessa harjoituksen herättämistä kysymyksistä voi tehdä sähköisen kyselyn (esim. Kahoot-pohja), johon oppilaat voivat vastata omilla älylaitteillaan. Kyselyssä voi olla tehtävänä yhdistää ikäkausien nimet ja numerot tai liittää ikäkauteen jokin mieleen tuleva asia, esimerkiksi taapero + leikki, aikuisuus + työ ja vanhuus + lapsenlapset.

Harjoitukseen on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: keskustelu, kerronta ja kirjoittaminen
Terveystieto: itsetuntemus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen