Kirjoitan itselleni kirjeen tulevaisuuteen

Harjoitus on tarkoitettu tehtäväksi esimerkiksi yläkoulun tai päättöluokan alkaessa, jolloin kirjeet voidaan avata ja lukea viimeisenä peruskoulun keväänä. Kirje on tarkoitettu vain oppilaalle itselleen, eikä sitä tarvitse jakaa muiden kanssa. Oppilaat saattavat kuitenkin haluta keskustella kirjeen herättämistä asioista, sillä vuoden aikana oma ajattelu on voinut muuttua paljon.

Opettaja voi laatia konkreettisia kysymyksiä kirjoittamisen avuksi. Yhdessä voidaan pohtia, onko 1–3 vuotta pitkä vai lyhyt aika esimerkiksi kirjeeseen kirjattavien haaveiden ja tavoitteiden näkökulmasta. Halutessaan oppilas voi kirjoittaa kirjeen myös opettajalleen, vanhemmalleen, kaverilleen tai lemmikilleen. Joillekin voi olla helpompaa kirjoittaa toiselle henkilölle kuin itselleen.

Kun kirjeet ovat valmiit, opettaja kerää ne talteen. Kirjeet voidaan sinetöidä esimerkiksi tarralla. Toiselle kirjoitettua kirjettä ei ole tarkoitus toimittaa perille, ellei oppilas välttämättä niin halua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: viestintä
Terveystieto: itsetuntemus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen