Kysymyksiä tulevaisuudesta

Harjoituksen tarkoitus on vuorovaikutteisesti ja humoristisestikin pohtia tulevaisuutta. Samalla harjoitetaan keskustelutaitoja ja opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä perustellen. Aluksi voidaan pohtia yhdessä, milloin tulevaisuus ylipäätään alkaa.

Vastaukset tulevaisuuskysymyksiin jokainen oppilas voi kirjoittaa halutessaan lapuille. Laput kootaan kunkin kysymyksen alle ennen keskustelun aloittamista, jolloin vastaukset eivät ole yksilöitävissä. Kysymyksiä ja vastauksia voidaan laatia myös pareittain tai ryhmissä.

Lisätehtäväehdotus:

Erilaisia tulevaisuuden kuvitelmia voidaan patsaiden ohella esittää tarinoina, kuvina tai näytelminä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: ilmaisu, viestintä, keskustelu ja mielipiteen perustelu
Elämänkatsomustieto ja uskonto: toivo, tavoitteet, tulevaisuus