Missä olen kymmenen vuoden päästä?

Harjoituksen tavoite on auttaa oppilaita miettimään omaa elämäänsä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Harjoitusta ei ole tarkoitettu liian vakavaksi ja ehdottomaksi suunnitteluksi vaan johdattelevaksi pohdiskeluksi omasta paikasta maailmassa. Harjoituksessa tärkeää on kiinnittää huomiota unelmiin.

Opettaja voi pohjustaa harjoitusta kyselemellä oppilailta, miten paljon eri asiat muuttuvat kymmenessä vuodessa ja mitkä asiat pysyvät mahdollisesti ennallaan. Kymmenen vuoden päähän sijoittuvaa pohdintaan voi auttaa hahmottamaan myös käänteisesti etsimällä kuvia tutuista paikoista kymmenen vuoden takaa. On hyvä, jos kuvia löytyy sekä muuttuneista maisemista että sellaisista alueista, jotka ovat pysyneet ennallaan. Yhtä lailla voidaan katsella myös jonkun suositun artistin esiintymisiä kymmenen vuoden takaa. Näin hahmottuu paremmin se, mitä kymmenessä vuodessa voi tapahtua ja miten asiat voivat pysyä samanlaisinakin vuodesta toiseen.

Oppilaan tekemä kartta voi olla hyvin viitteellinen ja yksinkertainen kuva, johon on merkattu oppilaalle tärkeitä paikkoja ja niihin liittyviä selityksiä vaikkapa rasteilla.

Lisätehtäväehdotus:

Oppilaiden kartoista voidaan luoda yhdessä ryhmän yhteinen maailmankartta, jonka voi toteuttaa esimerkiksi digitaalisesti.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Elämänkatsomustieto ja uskonto: omat valinnat
Ympäristöoppi: karttamerkit
Kuvataide: kartan kuvitus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen