Unelman toteuttaminen

Ennen harjoitusta kannattaa tehdä Unelmasta tavoitteeksi -harjoitus. Opettaja voi heijastaa Unelman toteuttaminen -harjoituksen ensimmäisen sivun luokan seinälle, ja vain toinen sivu voidaan kopioida oppilaille.

Oppilaita ohjataan pohtimaan unelmaa hyvin konkreettisesti ja arvioimaan mahdollisuuksiaan toteuttaa asetetut tavoitteet realistisesti. Tavoitteiden aikataulu ja niihin tarvittava apu sovitetaan jokaisen oppilaan omaan arkeen. Harjoitus on hyvä tehdä kodin ja koulun yhteistyönä siten, että tavoitteiden toteutumista ja aikataulun pitämistä seurataan yhdessä esimerkiksi kuukauden ajan. Yhteistyössä voidaan kehittää kunkin oppilaan toimintatapaan sopivia menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Dreamdo on sosiaalinen verkkopalvelu, joka sopii kouluille ja luokille. Dreamdo kannustaa kertomaan omia unelmia ja rohkaisee toteuttamaan niitä. Palvelu kokoaa yhteen haaveilijoita ja unelmien toteuttajia. Palvelusta saattaa löytyä joku, joka osaa auttaa oppilaita heidän unelmiensa toteutumisessa.

Papunetin verkkosivuilla on sähköisiä kuva-alustoja haaveilun avuksi. Niiden avulla oppilas voi etsiä kuvia aiheista, joista hän haaveilee ja tehdä niistä tulostettavan kuvakoosteen. Kuvavalikkoja on muun muassa kotiin ja asumiseen, vapaa-aikaan, työhön, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä haaveista.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Terveystieto: terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Matematiikka: ajanhallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen