Unelmasta tavoitteeksi

Harjoituksen aluksi voisi olla hyvä harjoitella ensin unelmointia yleisesti. Unelmoinnissa voi hyödyntää esimerkiksi Unelmien taulu -harjoitusta tai verkon unelmointityökaluja (ks. materiaalilinkki alla). Osa unelmista on sellaisia, joista voi toteuttaa pienen osan kerrallaan ja jotkut unelmat ovat sellaisenaan tavoiteltavia. Vain harvan unelman voi toteuttaa kokonaan ilman valmistelua tai välitavoitteita. Jokaisella saa myös olla unelmia, joiden kuuluukin jäädä unelmiksi.

Unelmointi vaatii uskallusta, sitä on hyvä harjoitella säännöllisesti. Aluksi on hyvä harjoitella lähitulevaisuuden unelmilla ja edetä sitten unelmoimaan pitkäkestoisimmista ja kaukaisista, ehkä elinikäisistäkin unelmista. Unelmien toteutuminen antaa lisää uskoa unelmoinnin kannattavuuteen.

Halutessaan oppilaat voivat aloittaa harjoituksen unelmoimalla pareittain tai pieninä ryhminä. Opettajan kannattaa ohjeistaa oppilaita valitsemaan silloinkin ensin pieniä ja konkreettisia unelmia, joiden välitavoitteet on helppo kirjata näkyviksi. Esimerkiksi maailmanrauha voi olla liian suuri unelma pilkottavaksi tavoitteiksi.

Harjoitusta voi teetättää oppilailla koko koulupolun ajan vuosiluokkiin sitomattomasti.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Papunetin verkkosivuilla on sähköisiä kuva-alustoja haaveilun avuksi. Niiden avulla oppilas voi etsiä kuvia aiheista, joista hän haaveilee ja tehdä niistä tulostettavan kuvakoosteen. Kuvavalikkoja on muun muassa kotiin ja asumiseen, vapaa-aikaan, työhön, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä haaveista.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Terveystieto: terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen