Unelmien koulupäivä

Koulupäivään sisältyy kovin monenlaisia toimintoja ja tekemisiä. Osa on mukavia, osa voi jännittää, osa tuntuu etukäteen ajateltuna kurjilta ja osa on ihan arkipäiväisiä, kummempia tunteita herättämättömiä asioita. Tunteet eri toimintoja kohtaan voivat vaihdella eri oppilaiden välillä paljon. Toki myös asema ryhmässä, aiemmat kokemukset, vahvuudet ja kehittämisen kohteet vaikuttavat siihen, mistä kukin pitää ja ei pidä.

Harjoitus sopii ryhmähengen luomiseen, tutustumiseen ja ennen kaikkea sen huomaamiseen, miten asenne on usein ratkaisevassa asemassa siihen, miltä asiat tuntuvat. Opettajan kannattaa olla aktiivisesti mukana harjoituksen tekemisessä, sillä se tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua oppilaisiin ja ottaa heidän toiveitaan huomioon koulupäivien ja oppituntien suunnittelussa.

Oppilaiden päästessä keskustelemaan toistensa kanssa lempi- ja inhokkiasioistaan koulussa oppivat he kenties huomaamaan erilaisia suhtautumistapoja sekä syitä, jotka vaikuttavat ryhmäläisten mielialoihin koulupäivän aikana. Opettajan tehtävänä on ohjata keskustelua siihen suuntaan, että asennoituminen muuttuisi positiivisemmaksi. Kaikesta ei tietenkään tarvitse pitää, mutta pienillä muutoksilla kurjista asioista voi tehdä siedettäviä.

Pienessä ja hyvin toimivassa ryhmässä pyykkinarulle voidaan ripustaa suoraan yksittäisten oppilaiden laput ja käydä keskustelu pisteytyksestä niin, että lappujen mielipiteet ovat ovat henkilöitävissä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Terveystieto: terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen