Unelmien taulu

Unelmien konkretisoiminen huoneentauluksi on helppo toteuttaa, mutta unelmien päättäminen voi olla monelle vaikeaa. Oman unelman tiedostaminen tai sen paljastaminen itselle ja muille voi tuntua hankalaa. On hyvä ohjeistaa oppilaita tuomaan esiin myös pieniä unelmia suurten ja kaukaisten unelmien rinnalle. Harjoituksen aluksi opettaja voi ohjeistaa oppilaita pohtimaan alla olevia kysymyksiä.

  • Onko unelmani yhteinen jonkun toisen kanssa? Miten se vaikuttaa unelmani saavuttamiseen?
  • Miksi on tärkeää unelmoida?
  • Tarvitaanko sellaisia unelmia, joita on vaikea saavuttaa?

Opettajan kannattaa tehdä oma unelmien taulunsa oppilaiden kanssa. Jos taulut laitetaan esille, voi opettaja esimerkinomaisesti ympyröidä taulustaan mahdollisesti toteutuneen unelman. Keskustelua kannattaa pitää yllä tehtävän tekemisen jälkeenkin ja aika ajoin palata taulujen unelmiin. Jokaisen taulussa olevan unelman toteutuminen on jakamisen arvoista opettajan tai koko ryhmän kesken. Myöhemmin oppilaat voivat tehdä uuden taulun jatkoksi ja vertailla, onko jokin unelma tai suhtautuminen unelmiin muuttunut.

Harjoituksen jatkoksi sopii hyvin Unelmasta tavoitteeksi -harjoitus.

Lisätehtäväehdotus:

Pohtikaa yhdessä, millainen olisi unelmien tasavalta, ja laatikaa perustuslaki unelmavaltiolle.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kuvataide: kuvien asettelu, kollaasitekniikka
Terveystieto: itsetuntemus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen