Väittämiä tulevaisuudesta

Tulevaisuus on abstrakti aihe, johon ei ole oikeita vastauksia. Oletuksia, käsityksiä ja mielipiteitä on sitäkin enemmän. Harjoitus toimii tulevaisuuden tapahtumien ja ilmiöiden pohdinnan lisäksi keskustelu-, kuuntelu- ja mielipiteen ilmaisu -harjoituksena. Väittämiä tärkeämpiä ovat niiden perustelut ja eri mieltä olevien kyky kuunnella väittämisvuorossa olevan perustelut loppuun saakka.

Nuorena pohditaan paljon tulevaisuutta, haaveillaan ja suunnitellaan. Tulevaisuus voi myös pelottaa. Siksi väittämät ja erimielisyydet voivat herättää voimakkaita tunteita, vaikka ne eivät koskisi ketään henkilökohtaisesti. Tärkeää on pitää väittämät yleisinä eikä kehenkään henkilökohtaisesti kohdistuvina. Väittämien käsittelemisessä on hyvä muistaa hienotunteisuus ja huumori.

Jos mielipiteen ilmaiseminen ei heti suju ja ryhmäläiset tuntuvat olevan vain samaa mieltä keskenään, on hyvä keskittyä perusteluihin ja niiden eroihin. Asioista voi olla samaa mieltä eri perustein.

Janan voi heijastaa myös sähköisenä seinälle, ja oppilaat voivat klikata janalle omalle mielipiteelleen sopivan kohdan.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä:

Risto Isomäen kirjoittama Sarasvatin hiekkaa (Tammi 2005) on kaunokirjallinen teos ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista maapallolla.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Uskonto: hyvä elämä
Elämänkatsomustieto: ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen