Minä ja muut

Harjoituksen avulla oppii hahmottamaan itsensä sekä ihmiset ympärillään visuaalisesti ja pystyy tarkastelemaan omaa sosiaalista piiriään sen ulkopuolelta. Kehät muodostuvat opiskelijan oman kokemuksen mukaisesti ja sen mukaan, kokeeko hän ihmiset läheisiksi tai etäisiksi, tärkeiksi tai neutraaleiksi. Oppilaita ohjeistetaan sijoittamaan ihmiset siihen kohtaan, kuinka läheiseksi he kokevat heidät. Mitä läheisemmäksi ihmisen kokee, sitä lähemmäksi itseä henkilö sijoitetaan.

Harjoituksen voi tehdä myös valokuvia hyödyntäen. Ennen harjoituksen tekemistä oppilaita voi silloin pyytää tuomaan kotoa valokuvia perheestään, sukulaisistaan, ystävistään tai tuttavistaan.

Lisätehtäväehdotus

1. Tutki kuvaa ja kirjoita tai kerro:

  • Millaisia ihmisiä kehiltä löytyi?
  • Mitä muistoja sinulla on heistä?
  • Millaisia asioita teet ihmisten kanssa, joita olet sijoittanut kehille?
  • Mitä haluaisit ihmisten kanssa tehdä?

2. Kun olet sijoittanut ihmiset kehille, mieti, millainen suhde sinulla on heihin. Yhdistä itsesi kuvan ihmisiin viivoilla seuraavasti:

kaksi paksua viivaa = läheinen ja tiivis suhde
yksi paksu viiva = tapaa melko usein, muttei tunnu kovin läheiseltä ihmiseltä
yksi katkoviiva = neutraali suhde, ihminen ei oikein herätä tunteita minussa
sahalaitainen viiva = herättää ristiriitaisia tai negatiivisia tunteita, esimerkiksi vihan, pelon, kateuden, inhon tunteita
pisteviiva = kokee hyvin etäiseksi ja kaukaiseksi

3. Toiminnallisia tapoja harjoituksen tekemiseen:

a) Patsas muotokuvan avulla draamapedagogiikkaa käyttäen:

Yksi oppilas muotoilee ryhmästä perhepotretin, jossa on esimerkiksi äiti, isä, sisaret, veljet, koira. Millä tavoin perhe on kuvassa, kuka on kenenkin vieressä, kuinka lähellä tai kaukana henkilöt ovat toisistaan ja millaisissa asennoissa? Keitä katsotaan tai kosketaan? Lopuksi opiskelija itse sijoittuu perhepotrettiin omalle paikalleen.

b) Piirretään ja maalataan oma perhepotretti. Kerrotaan, keitä on kuvassa ja mitä siinä tapahtuu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi: tunnetaidot
Terveystieto: tunnetaidot
Kuvataide: ihmisen piirtäminen tai maalaaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu