Minä kirjaimina

Harjoituksessa oppilas pohtii, millaisia positiivisia asioita hän itseensä yhdistää ja millaisilla adjektiiveilla hän voi niitä kuvailla. Oman etunimen, lempinimen tai sukunimen kirjaimia käytetään ideoinnin apuna. Vierasperäisiä kirjaimia sisältävien nimien kohdalla voidaan käyttää slangisanoja tai vieraiden kielten sanoja. Oppilas voi käyttää myös oman äidinkielensä adjektiiveja. Harjoituksen tarkoitus on harjoitella itsensä esittelemistä positiivisin sanoin, jotka olennaisesti liittyvään omaan nimeen. Harjoituksen voi tehdä tietoisesti hassutellen.

Ennen harjoituksen tekemistä oppilaat voivat kartoittaa kirjaimet, joita ryhmän oppilaiden nimissä esiintyy ja etsiä netistä samoilla kirjaimilla alkavia adjektiiveja, joita he voivat käyttää apuna. Harjoituksen voi tehdä myös siten, että oppilaat kirjoittavat oman nimensä kirjaimina, jonka jälkeen muut ryhmäläiset keksivät nimen kirjaimiin sopivia positiivia adjektiiveja.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: adjektiivit
Terveystieto: itsetuntemus, itsetunto

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu