Minä kuvina

Harjoituksen tavoitteena on, että oppilas tekee itsestään itselleen sopivalla tavalla oman näköisensä kolmen kuvan sarjan. Yhteistyö muun ryhmän kanssa on tarpeen. Tavoitteena ei ole luoda mallikuvia, vaan antaa oppilaalle mahdollisuus esitellä itseään kuvien avulla.

Oppilaille voi antaa pohdittaviksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia omakuvia voit hyödyntää eri tilanteissa?
  • Mitä kuvassa voi olla tai ei pitäisi olla, kun kuva on työhakemuksessa, tervehdyksessä kaverille tai isoäidin valokuvakehyksissä? Keksikää lisää paikkoja, joihin omakuvan voisi lähettää ja tarkastelkaa sitä edellä mainituista näkökulmista.
  • Mitä omakuva on selfie-kulttuurissa?
  • Millaista viestiä selfiellä halutaan kertoa toisille?
  • Mitä en toivo toisten näkevän selfie-kuvissani itsestäni?

Lisätehtäväehdotus

Harjoituksesta voisi tehdä myös kuvakollaasin ”Minä eri tiloissa” joko paperisena tai käyttäen puhelimia, tabletteja ja tehden esityksen jollekin sähköiselle alustalle (esim. Prezel, Sway, Power Point).

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kuvataide: kuvan sommittelu ja rajaaminen, kuvakollaasin tekeminen joko paperisena tai sähköisesti

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen