Kerron ja kuuntelen positiivisia asioita

Harjoitus voidaan tehdä kahdessa osassa. Ensin harjoitellaan yleisesti positiivisten asioiden kertomista, ja vasta kun oppilaat kertovat mukavia asioita luontevasti toisilleen, siirrytään positiivisen palautteen antamiseen.

Luokassa positiivisten asioiden ilmaisemista voi harjoitella oikeissa tilanteissa eikä niinkään harjoituksen omaisesti. Aina, kun luokassa joku tekee jonkin asian mukavasti, voi hänelle antaa positiivista palautetta. Siten positiiviset asiat tehdään näkyvyksi.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: nimeäminen, keskustelu ja vuoropuhelu

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu