Tunnesanoja

Tunnesanat on tarkoitettu avuksi tunteiden nimeämiseen. Niitä on tarkoitus käyttää apuna materiaalin harjoituksissa sekä muissa tilanteissa, joissa tunteiden tunnistamista ja nimeämistä harjoitellaan. Sanat kannattaa kopioida, laminoida ja leikata korteiksi.

Pohdintakysymyksiä:

  • Löytyykö omalle ololle aina kuvaava sana?
  • Joskus mieli on täynnä ristiriitoja. Mieti tilanne, jossa olet samaan aikaan hyvällä ja pahalla tuulella. Millaisia tunteita mielessä silloin liikkuu?
  • Miten tunteista puhutaan ja miten niitä ilmaistaan eri kulttuureissa? Vertailkaa kokemuksianne.

Harjoituksesta on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito