Tunteen ilmaiseminen sopivalla tavalla

Tunteiden ilmaisemista kannattaa harjoitella ensin mielikuvitustilanteiden avulla ja ulkopuolisena arvioiden. Vasta sen jälkeen siirrytään oikeisiin oppilaita koskettaviin tilanteisiin.

Pohdittaviksi asioiksi oppilaille voi antaa seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Ovatko tunteesi purkautuneet joskus teoiksi? Miksi?
  • Kuinka olisit voinut toimia toisin? Missä vaiheessa sinun olisi pitänyt pystyä vaikuttamaan toimintaasi?
  • Miten voit korjata tilanteen, jos tunteenpurkaus on aiheuttanut pahaa mieltä tai jopa pelkoa muille?
  • Mitä sinun tulisi tehdä, jos olet sanonut jotakin rumasti tai ikävästi?

Lisätehtäväehdotus:

Lisätehtävänä voidaan miettiä, miten voi suojata itsensä toisen tunteilta, jotka meinaavat tarttua vaikkei niin haluaisi käyvän (esim. toisen kiukku). Oppilaat ohjeistetaan pohtimaan, millaisia keinoja heillä on rauhoittaa itseään tilanteissa, joissa joku muu välittää ympärilleen voimakkaita tunteita. Keinoja voivat olla esimerkiksi rauhoittuminen kuvan, musiikin tai mielikuvan avulla tilanteessa, jossa toisella on hankalia tunteita.

Oppilaat voidaan ohjeistaa lopuksi miettimään yksi edellä kuvatun kaltainen tilanne sekä laatimaan suunnitelma, kuinka voi pysyä itse rauhallisena menettämättä malttiaan.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: nimeäminen, keskustelu ja vuoropuhelu

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu