Tunteet ja ilmeet

Piirrostehtävä on nopea ja yksinkertainen harjoitus omien tunteiden tunnistamiseksi eri tilanteissa. Jatkokeskustelussa voidaan pohtia sitä, miten eri ihmisten tunteet voivat vaihdella tilanteissa heidän aiempien kokemusten perusteella. Esimerkiksi, kun koira tulee nuuhkimaan, on se jollekin ihanaa mutta toiselle pelottavaa.

Yhdessä voidaan pohtia, millaisia sanoja piirrettyihin kasvoihin liittyy.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoitusta voidaan täydentää siten, että kasvojen kuvastamat tunteet nimetään. Lisäksi jokainen oppilas voi valita tilanteista yhden, josta kirjoittaa tarinan.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: tarinankerronta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito