Raamattutieto

Johdanto

Tämän opettajanoppaan tarkoituksena ei ole antaa valmiita tuntisuunnitelmia. Tässä materiaalissa tuodaan esille:

  • aiheeseen liittyviä ydinasioita
  • keskusteluvinkkejä
  • lisätietoa
  • kirjallisuus- ja dvd/video -vinkkejä sekä opettajille että oppilaille
  • lisätehtäviä oppilaille
  • eräisiin kirjan tehtäviin ratkaisuja
  • eheyttäminen ja aihekokonaisuudet (eräiden kappaleiden lopussa)
  • 1. painoksen tekstissä olevat virheet on mainittu tämän materiaalin yhteydessä kyseisen lukukappaleen alussa

Pohdittavaa

Mitä oppilaat tietävät Raamatusta? Väittämiä, millainen kirja Raamattu on/ei ole?

Raamatun käyttöharjoitus

Kertauksena hankalimmat Raamatun kohdat (oppilaan tulee erottaa: Joh, 1 Joh, Ilm)

Etsi Raamatusta jakeen ensimmäinen kirjain.

Liite

Opettajalle: Oikea vastaus on MELKISEDEK, joka oli Salemin kuningas, Abrahamin aikalainen

Pohdittavaa (s. 6)

Mitä oppilas ymmärtää pelastuksella? Jos pelastus on ”ehjäksi tulemista”, milloin ihminen on ”rikkinäinen”?

Erilaisia pelastusnäkemyksiä

Ihminen pelastuu…
Luterilainen kirkko: Uskosta ja Jumalan armosta.
Ortodoksinen kirkko: Uskosta, Jumalan armosta ja uskon oikeaksi elämisestä.
Juutalaisuus: Uskosta yhteen Jumalaan ja lain noudattamisesta.
Islam: Nöyrtymällä Jumalan tahtoon ja noudattamalla uskonnon velvoitteita.

Raamatun kielet (s. 7)

Aramean kieltä käyttivät kansa ja kauppiaat. Se oli puhekieli. Jerusalemin Temppelissä käytettiin hepreaa. Suurin osa Danielin kirjasta on kirjoitettu arameaksi. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa on eräitä arameankielisiä kohtia. Jeesuksen huuto ristillä: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” (Matt 27:46), ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” on aramean ja heprean sekoitus.

Tehtävän 3. ratkaisu (s. 7)

a. Kreationismi tarkoittaa luomisuskoa.

b. Kreationistit pitävät ainoana oikeana maailmansyntyteoriana Raamatun luomiskertomusta. He eivät hyväksy evoluutioteoriaa: He kutsuvat Raamatun luomiskertomuksen tapahtumaa nimellä ”älykäs suunnittelu”. USA:n eräissä osavaltioissa ei saa opettaa muuta kuin Raamatun mukaista luomisteoriaa maailman syntyteoriana.

Kirjallisuutta kappaleisiin 1−8

Malcolm Day, Raamatun aika.(hyviä kuvia).
Jean Daniélou, S.J. The Bible and The Liturgy.
Peter Connolly, Living in The Time of Jeesus of Nazareth (hyviä kuvia).
Stephanie Jeffs ja Derek Williams, Lasten uusi raamattutieto.
Merja Merras & Paul Nadim Tarazi, Raamattu itämaisin silmin.
Ulf Nilsson, Mestari ja hänen neljä kirjuriaan (myös oppilaille).
A.F.Puukko, Vanhan testamentin apokryfikirjat.
Johannes Seppälä, Apokryfiset evankeliumit.
Matti Sidoroff, Raamattu ortodoksisessa kirkossa.
Paul Nadim Tarazi, The Old Testament, Introduction- sarja.
Paul Nadim Tarazi, The New Testament, Introduction-sarja.
Salaperäinen pyhiinvaeltaja (myös oppilaille).
Schulz M. Charles, Ressun Raamattu (sarjakuvia Ressun ajatuksista Raamatusta)

Raamattuaiheisia video -ja dvd-elokuvia kevennykseksi (kpl 1−8)

Tositarinat, Kristillinen kirjapalvelu. dvd
Ikuisia tarinoita, Pan Vision Oy, dvd
Raamattu-sarja: Jeesus, Joosef, Simson ja Delila, Jaakob, Mooses, Daavid, Ilmestyskirja, Paavali, kaikki tekstitetty, Pan Vision Oy, dvd
Paavali, pakanain apostoli, OPH, video

Nettilinkit (kpl 1−8)

Raamattunet (kannattaa vilkaista ja käyttää harkiten)