Raamatun synty ja Raamatun tutkimus

Korjaus s. 9 tekstiin:

Rivi 10: Ortodoksisessa kirkossa deuterokanonisia… Oikea teksti on:
Ortodoksissa kirkossa APOKRYFISIÄ kirjoja on luettu paljon


Luterilaisen kirkon käyttämä Raamattu= hepreankielinen Palestiinan kanoni

Ortodoksisen kirkon Raamattu on kreikankielinen Septuaginta. Sitä kutsutaan nimellä toinen kanoni eli deuterokanoni. Siinä on kymmenen kirjaa enemmän kuin Palestiinan kanonissa. Nämä ovat seuraavat:

1 Esdras
Juuditin kirja
Tobiaan kirja
1 Makkabealaiskirja
2 Makkabealaiskirja
3 Makkabealaiskirja
Salomon viisaus
Siirakin kirja
Jeremiaan kirja
Baarukin kirja

Raamatun kanoni ei ollut itsestään selvä prosessi. Se saatiin kirjalliseen asuun tuhannen vuoden aikana ja muodostui erilaiseksi eripaikoissa kristillistä maailmaa.

Apokryfikirjat pyrkivät jäljittelemään apostolisia kirjoituksia. Apokryfitekstit eivät ole kuuluneet Raamatun kanoniin. Niitä voisi luonnehtia hurskaiksi novelleiksi ja kirjeiksi, jotka pyrkivät täydentämään Raamatussa olevia puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi Jeesuksen neitseellisen syntymän ihme ja Kristuksen käynti Tuonelassa. Pääsiäisikoni on maalattu apokryfitekstin pohjalta → apokryfikirjoitusten merkitys taiteelle.

Apokryfiset evankeliumit: Jaakobin protoevankeliumi, Tuomaan evankeliumi, Nikodeemuksen evankeliumi ja koptilainen Tuomaan evankeliumi.

Tehtävän 2 ratkaisu (s. 9)

a. Koska aikasuoran vuosiluvut eivät paljasta tarkoin Mooseksen elinaikaa, on vastaus hankala hahmottaa. Oikea vastaus on Ramses II.