Islam

Pohdintaa yhdessä

Samanlainen aloitus kuin juutalaisuudessa: taululle sana ISLAM. Mitä oppilaat tietävät tai luulevat tietävänsä islamin uskosta (mindmap). Vastaavasti jakson jälkeen: Mitä he tietävät islamista opiskelun jälkeen.

Islamin synty (s. 64)

Islamilaisen ajattelutavan mukaan islam on ihmisen alkuperäinen uskonto. Adamia pidetään ensimmäisenä profeettana, jolle Jumala antoi ilmoituksen. Hänen jälkeensä on tullut muita profeettoja. Aabraham, juutalaisten ja kristittyjen kantaisä, on myös muslimien kantaisä (ks. piirros s. 49). Hän muutti nykyisen Israelin alueelle kaksoisvirtain maasta, nykyisen Irakin alueelta. Häntä pidetään monoteistinä. Virallisen käsityksen mukaan Aabrahamin vaimon Saaran orjan synnyttämä lapsi, Ismael on arabien kantaisä.

Jeesus on yksi profeetoista. Häntä pidetään Marian, ei Jumalan poikana. Vasta Muhammad sai uskontotuudet täydellisenä tallennettua Koraaniin. Nyt Jumala on ilmoittanut kaiken. Islam arvostaa juutalaisuutta ja kristinuskoa, koska ne ovat kirjan uskontoja (heillä on pyhä kirja, johon uskon totuudet on kirjoitettu), mutta muslimien näkemyksen mukaan ne ovat epätäydellisiä. Muhammadin antama opetus on lopullinen ilmoitus.

Kuva s. 64 (alempi)

Siinain pyhän Katariinan luostari on kolmen uskonnon (juutalaiset, kristityt ja muslimit), pyhä paikka. Aluetta pidetään paikkana jossa Mooses näki palavan pensaan (ks. kuva sivulla 50). Luostari on myös vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kristillinen luostari ja Siinain ortodoksisen kirkon keskus. Perimätiedon mukaan Muhammad sai poliittisen turvapaikan luostarista. Hänen sanotaan antaneen suojeluksensa luostarille. Tapauksesta on olemassa arabiankielinen teksti, mutta se on osoittautunut munkkien tekemäksi väärennökseksi. Siitäkin huolimatta luostari on ollut muslimien suojeluksessa. Luostarin muurien sisäpuolella on myös moskeija, mutta sitä ei ole koskaan käytetty, sillä se on rakennettu väärin Mekan sijaintia ajatellen.

Siinailla on maailman toiseksi suurin codexien, vanhojen käsikirjoitusten kokoelma. Luostarin taideaarteet ovat myös arvokkaita. Siellä säilytetään maailman vanhinta puulle maalattua Kristus ikonia (ks. kuvat sivuilla 6 ja15).

Allah

Allah = jumala arabian kielellä. Selvennykseksi: Arabiankieliset kristitytkin rukoilevat Allahia, koska se tarkoittaa Jumalaa. Allah ei ole islamin uskonnon jumalan nimi.

Profeetta Muhammadin elämä (s. 66–67)

Profeetan vaimoja kutsutaan ”uskovaisten äideiksi”. Muhammadilla oli kaikkiaan kolmetoista vaimoa. Hänen ensimmäinen vaimonsa Khadija synnytti hänen kaikki lapsensa lukuun ottamatta Ibrahimia, jonka äiti oli Maria Koptilainen. Nimensä perusteella Maria lienee ollut taustaltaan kristitty. Hän oli profeetan jalkavaimo, eikä häntä siksi mainita vaimojen luettelossa. Ibrahim kuoli jo pienenä. Aishan, viimeisen vaimon Muhammad otti vaimokseen kun tämä oli 7-vuotias. Muhammad saattoi avioliiton täytäntöön kun Aisha oli 9−10 -vuotias.

Muhammad tunsi kristittyjä ja keskusteli heidän kanssaan. Hänen tuntemansa kristityt olivat areiolaisia ja gnostilaisia ja hän sai kristinuskosta sen mukaisen kuvan.

Koraanissa kerrotaan kuinka Muhammad teki ratsullaan ihmeellisen taivasmatkan, jossa hän tapasi muun muassa Mooseksen ja Jeesuksen. Taivasmatkalla Jumala antoi Muhammadille ohjeet rukoilemisesta. Viisi rukouskertaa vastaa viittäkymmentä rukouskertaa, joka oli Jumalan ensimmäinen ehdotus rukouskertojen määrästä. Profeetta ratsasti yliluonnollisella tavalla Mekasta Jerusalemiin ja nousi siellä taivaaseen (nykyisen Kalliomoskeijan paikalla). Kun profeetan sanoja epäiltiin, hän pystyi kuvailemaan yksityiskohtaisen tarkasti kaupunkia, niin että siellä vierailleet pystyivät todistamaan Muhammadin kokemuksen oikeaksi.

Aihekokonaisuudet

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Muhammad vaikutti oman aikansa ajatteluun. Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi yhteiskunnan kehitykseen?

Kirjallisuutta kappaleisiin 18−22

Hämeen-Anttila, J, (suom.), Koraani, Basam Books 2002
Hämeen-Anttila, J, Islamin monimuotoisuus, Gaudeamus, Helsinki 1999
Hämeen-Anttila, J, Johdatus Koraaniin, Gaudeamus, Helsinki 1997
Hämeen-Anttila, J, Jumalasta juopuneet, islamin mystiikan käsikirja, Basam Books, Helsinki 2002
Hämeen-Anttila, J, Mare nostrum, länsimaisen kulttuurin juurilla, Otava, Keuruu 2006 (hyvää kulttuuritietoutta islamin vaikutuksista länsimaiseen kulttuuriin)
Aro, J, Lähi-Idän solmut, Kirjapaja, Saarijärvi 1981
Palva, H, Perho, I, Islamilainen kulttuuri, Otava, Keuruu 1998
Lehtinen, I, Abdellahi, E, J, Teleranta, M, Islam yhteinen uskomme, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 2003
Ibn Hisham, Profeetta Muhammedin elämänkerta, (suom. Hämeen-Anttila), Basam Books, Helsinki 1999
Juuret Bysantissa, Puhuttua ja kirjoitettua 2000−2002, Helsinki 2002 (eräässä artikkelissa tietoa islamin suhteesta kuviin)
Smart Ninian, Uskontojen maailma, Otava 2005
Rosenblad, D, Rosenblad, F, Abrahamin lapset, Kolmen uskonnon yhteiset juuret, Suomen lähetysseura 2005 (opastusta opettajille)

Nettilinkit

Raamattunet
Uskonnot.fi
Rabita.fi (Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan kotisivut)

DVD kappaleisiin 18−22

Maailman uskonnot 4 – ISLAM, 47 min (saa tilata netistä, englanninkielinen, tekstitys suomeksi)