Uskonnot osana maailmankatsomusta ja Luonnonuskonnot

Pohdittavaa

Miten uskonto vaikuttaa ihmisen ajatteluun? Miksi luonnonuskonnot ovat kadonneet monin paikoin? Millainen olisi suomalainen yhteiskunta jos siitä riisuttaisiin pois kaikki kristinuskosta johtuvat asiat?

Tilastotieto

Suomessa: ateistiksi tunnustautuu 5 %, kristityksi 68 % (vähemmän kuin mitä kuuluu virallisesti kirkkoihin) lähde: Suomalaisten uskonnollinen identiteetti 2007, Kirkkomonitor.

Kuvatehtävä (s. 39)

Miten hindutemppelin patsaita esittävästä kuvasta näkyy etteivät patsaat esitä tavallisia ihmisiä? (Ihon väri, monta kättä ja monta päätä)

Maailmankatsomuksen muutoksessa (s. 39)

Jehovan todistajat:
Kristillisperäinen uskonnollinen liike, jonka perusti 1800-luvun lopulla Charles Taze Russell ja hänen ympärilleen syntynyt Raamatun tulkitsijoiden ryhmä. Jehovan todistajia ei pidetä kristillisenä uskontona koska liike ei hyväksy Kolminaisuusoppia, sielun kuolemattomuutta eikä kristillisiä juhlapäiviä, jotka he katsovat Raamatun vastaisiksi. He käyttävät jumalasta nimeä Jehova (katso opettajan oppaan kappaleesta 15 selitys Jehova nimen alkuperästä).

Jehovan uskotaan hävittävän muut uskonnot, heidän kannattajansa ja valtajärjestelmät suuressa Hermageddonin sodassa. Vain Jehovalle uskolliset saavat paratiisin maan päällä. Heidän lukumääränsä 144 000 on ennustettu Johanneksen Ilmestyskirjassa. Liike käyttää omaa Raamatunkäännöstään, joka on heidän oppinsa mukaan käännetty Uuden Maailman käännös.

Jehovan todistajat pitävät alkuperäistä kristinuskoa ja muita uskontoja turmeltuneina, siksi he eivät osallistu ekumeeniseen toimintaan tai mihinkään uskonnolliseen yhteistyöhön. Heidän mukaansa on vain yksi oikea uskonto ja vain siihen kuulumalla voi pelastua. Liike on eskatologinen ja sen mukaan ”lopun aika” on alkanut vuonna 1914, jonka jälkeen maailma on ollut Saatanan vallassa. Russell itse odotti Hermageddonin taistelun alkavan jo vuonna 1914, jolloin Kristuksen piti saapua maanpäälle.

Koska aineellinen maailma on Saatanan, liikkeen jäsenet eivät kunnioita valtiollisia juhlia tai merkkipäiviä kristillisistä juhlista puhumattakaan.

Liike julkaisee Vartiotorni ja Herätkää! lehtiä. Jumalanpalveluspaikkaa kutsutaan Valtakunnan saliksi. Liikkeen ilmoituksen mukaan Suomessa sillä oli jäseniä vuonna 2007 19 042.

Myöhempien aikojen pyhien liike (mormonismi):
1800-luvulla Amerikassa syntynyt uskonto, jonka perustaja oli Joseph Smith (1805−1844). Hän kertoi löytäneensä Cumoran kukkulalta, Manchesteristä New Yorkin osavaltiosta, kultalaattoja enkelin ja näkyjen johdattamina. Laattojen tekstien pohjalta hän käänsi Mormonien kirjan. Mormonien mukaan Pohjois-Amerikkaa asuttivat jo ennen Kolumbuksen saapumista kansat, joista eräät olivat peräisin Israelin kadonneista heimoista. Amerikan alkuperäiset asukkaat olivat siis heidän jälkeläisiään. Myöhempien Aikojen Kristuksen kirkko perustettiin vuonna 1830. Kirkon jäseniä alettiin kutsua mormoneiksi. Smith ja hänen seuraajansa muuttivat länteen, kohti ”luvattua maata”, Utahin alueelle, Salt Lake Cityn Olympia-kaupungin perusti mormonikirkon jäsen 1847. Mormonismi on vaikuttanut voimakkaasti kaupungin hallintoon, mm. alkoholitarjoilua on rajoitettu ravintoloissa.

Mormonit ovat hyvin perhekeskeisiä, eräät heistä hyväksyvät myös moniavioisuuden, vaikka tämä Smithin opeista on virallisesti hylätty. Heitä voi kuvata yhteisöllisiksi ja puritaanisiksi. Mormonit pyrkivät teokratisuuteen ja liikkeen jäsenet korostavat toimivansa jumalan välikappaleena. Useat mormonit ovat vegetaristeja, he eivät käytä alkoholia, eivät polta tupakkaa, eivät käytä huumeita, eivätkä hyväksy kofeiinipitoisia juomia.

Scientologia:
”Tietämisen oppi”, jonka kirjailija L. Ron Hubbard kehitti 1950-luvulla. Scientologia pohjautuu dianetiikkaan, jota Hubbard selittää samannimisessä kirjassaan seuraavasti s 473:

” Dianetiikka – dianetics – tulee kreikan kielen sanasta dianoua – dia kautta sekä nous mieli. Dianetiikka tarkoittaa siis mielen tai ajatuksen kautta. Dianetiikka on ensimmäinen täysin täsmällinen teknologia, joka pystyy saamaan aikaan terveen ja onnellisen ihmisen. ” Pohdittavaa: Miten dianetiikka määritelmä vakuuttaa oppilaat?

Dianeettinen terapia perustuu kahdenkeskisiin istuntoihin ”auditointeihin”, joissa pyritään korvaamaan psykiatrian ja psykologian käyttämiä keinoja. Istuntojen apuna käytetään ns. E-mittaria, joka muistuttaa valheenpaljastuskonetta. Skientologien mukaan ihmisellä on ollut useita elämiä ja ihminen on kuolematon sieluolento. Opiskeluajan jatkamisella luvataan vapautusta kuolevaisuudesta (vrt. buddhalaisuus). Liike kutsuu dianetiikkaa nykyajan tieteeksi. Dianetiikka kirjassa käytetään tieteelliseltä kuulostavaa sanastoa ja se on paikoin vakuuttava.

Skientologia on voimakkaasti kaupallinen ja kaikki ”tuotteet” maksavat paljon. Siksi liike on herättänyt voimakasta arvostelua. Suomessa skientologia - kirkkoa ei ole hyväksytty uskonnolliseksi järjestöksi.

Skientologit saavat uusia jäseniä tarjoamalla persoonallisuusanalyysejä ilmaiseksi. Sen jälkeen kurssit muuttuvat maksullisiksi. Järjestö lupaa ihmiselle parempia kehitysnäkymiä, mikäli hän osallistuu tietyn tason kursseille. Skientologia suhtautuu kielteisesti virallisiin mielenterveysammattilaisiin.

Skientologeiksi tunnustautuneita julkisuuden henkilöitä ovat mm Tom Cruise, John Travolta ja Juliette Lewis.

Druidismi s. 41:
Druidismi on syntynyt kelttiläisten keskuudessa jo 700−500 eKr. Heistä ei ole jäänyt yhtään monumenttia tai kirjoitettua tekstiä. Moderni uuspakanallinen druidismi on syntynyt 1960-luvulla. Monet nykyajan druidit katsovat olevansa yhteydessä muinaisiin druideihin sekä luonnon henkiin ja jumaluuksiin. Tästä yhteydestä käytetään nimitystä awen ja se on jokaisen druidin tavoitetila. Awen on kuvattu feminiiniseksi, virtaavaksi hengeksi. Druidien mukaan se on elämänvoima, joka on luonut maailman. Druidismiin kuuluu kehäajattelu, elämän ja kuoleman kiertokulku. Elämä on sovitettava luonnon rytmin mukaan. Puut, erityisesti tammi, ovat druideille viisauden lähde. Puut ovat pyhiä ja monet druidit ovat organisoineet puidenistutus kampanjoita. Suomen druideista tiedottaa Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry.

Wiccalaisuus s. 41:
Sana wicca on ehkä anglosaksista alkuperää ja tarkoittaa uskontoa, magiaa, viisautta, kääntämistä/käännyttämistä. Wiccalaisuus kuuluu ns. alkuperäisuskontoihin tai uuspakanuuteen. Wiccalaisuus syntyi Englannissa 1940−1960 välillä ja siinä on erilaisia suuntauksia.

Wiccalaisten mukaan kyseessä on vanha eurooppalainen, esikristillinen noituustraditio.
Wiccalaisessa traditiossa luontoa pidetään pyhänä. Ihminen on luonnon osa, ei sen yläpuolella oleva olento. Wiccalaiset korostavat kokemusperäistä jumalatuntemusta. Ihmiset ovat tasavertaisia ja naiset toimivat usein johtavina papittarina.

Wiccalaiset juhlivat luonnon syklejä. Täydet kuut ja uudet kuut ovat tärkeitä. Pyhää kirjaa ei ole. Rituaalien muoto vaihtelee vapaasta säännöllisempään. Rituaalipaikkana on usein luonto. Yleistä on panteismi ja yleinen jumaluuden korostaminen.

Kun joku päättää ryhtyä harjoittamaan wiccalaisuutta, hänen on käytävä läpi initiaatioriitti eli vihkiytymisseremonia. Riittejä on erilaisia. Perusajatus on, että seremonian aikana vihkiytyjä ilmoittaa itselleen ja ”maailmankaikkeudelle” olevansa wicca.

Aihekokonaisuudet

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Ihmisenä kasvaminen. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

Millaista uskonnollista kulttuuriperintöä on omassa koulussa/omassa lähiympäristössä?
Mitä on uskonnonvapauslain merkitys käytännössä?
Luonnonuskonnot ja kestävä kehitys?