Ajan pyhittäminen

Tästä opettajan oppaasta löydät vinkkejä oppikirjan käyttämiseen.

Kirjan sisältö

Ajan pyhittäminen -kirja seuraa kirkkovuotta, sen juhlia ja paastoja. Kirkkovuodessa on 12 suurta Kristuksen ja Neitsyt Marian juhlaa. Näiden lisäksi on olemassa keskisuuria juhlia sekä pyhien ihmisten muistopäiviä. Paastoista on erityisesti tarkasteltu joulupaastoa ja suurta paastoa.

Kirkon opetus elää juhlissa, niiden teksteissä ja ikonografiassa. Tähän kirjaan on valittu opetussuunnitelman mukaan keskeisimmät juhlat. Tavoitteena on tarjota lapsille kokemuksia ja antaa tietoja kirkon rikkaasta juhla- ja paastoperinteestä.

Kirkkovuoden juhlista ja paastoista on kerrottu myös tämän kirjasarjan muissa osissa sekä niiden opettajan materiaaleissa.

Kohderyhmä

Kirja ja sen tehtävät on tarkoitettu oheislukemistoksi muun oppimateriaalin rinnalle ensisijaisesti vuosiluokille 3–6. Sitä voidaan käyttää myös yläluokilla asioiden kertaamiseen. 1.–2. luokkien oppilaat opiskelevat valikoituja juhlia omasta Sofian elämää -kirjastaan.

Kirja on oheislukemisto

Tarkoitus on, että kirjaa käytetään muun oppimateriaalin ohessa aina silloin, kun kyseinen juhla tai paasto on. Tavoitteena on, että oppilaalle saa käsityksen siitä, miten kirkkovuosi muodostuu ja miten se liittyy kristityn jokapäiväiseen elämään. Oppilasta ohjataan myös ymmärtämään, että lähes jokaisena viikonpäivänä on jonkun pyhän muistopäivä.

Kirjan elementit

Kirjan alussa on tietoa opettajalle ja oppilaalle siitä, mitä ajan pyhittäminen tarkoittaa. Alkukappaleissa on myös koottuina juhlat ja paastot.

Jokaisesta juhlasta on ikoni, tropari eli juhlan veisu ja juhlan sisältö. Tarkoitus on, että nämä asiat linkittyvät myös yhteen, koska ne kertovat saman asian, mutta eri keinoin. Kuva, musiikki ja kirjoitettu teksti muodostavat kokonaisuuden.

Jos juhlassa on liturgisesti jokin erityispiirre, se on kerrottu joko oppilaan kirjassa tai tässä opettajan materiaalissa.

Jokaisesta kappaleesta on kahdenlaisia tehtäviä. Tehtävät on erotettu eri väreillä. Sinisellä värillä merkityt tehtävät ovat helpompia, ja ne on tarkoitettu 3.–4. luokille. Keltaisella värillä merkityt tehtävät ovat vaativampia, ja ne on tarkoitettu 5.–6. luokille. Tavoite on, että 3. luokalla aloitettu kirja täydentyy 6. luokan loppuun mennessä valmiiksi.

Seuraavat kappaleet on tarkoitettu vain 5.–6. luokille:

 • Marttyyri Lucia s. 44–45
 • Pyhän Johannes Kastajan päivä (elämäkerta) s. 54–55
 • Suuren paaston sunnuntait s. 68–70
 • Suuren viikon liturginen sisältö s. 77, 81, 84–85, 87
 • Apostolit Pietari ja Paavali s. 98–99
 • Profeetta Elia s. 100–101

Kirjan lopussa liitteessä 1 on suureen paastoon liittyvä kaavio, jota täydennetään paaston edetessä. Liitteessä 2 on kirkkovuosikaavio, jota täydennetään kirkkovuoden kuluessa.

Kirjan käyttäminen oppitunneilla muun opetusmateriaalin ohessa

Juhlan sisältöä voidaan käsitellä koko opetusryhmän kanssa yhdessä tai eriytyen eri-ikäisten oppilaiden kanssa.

Esimerkki 1

 • Oppitunnin alussa lauletaan yhdessä juhlan tropari. Mikäli tropari on oppilaille tuntematon, sanat kannattaa käydä ensin yhdessä lausuen läpi.
 • Tropari voidaan laulaa kaksi kertaa läpi, jotta melodia tulee tutuksi. Kirkkovuoden suurten juhlien troparit ja kontakit laulettuna (Youtube).
 • Esillä on juhlan ikoni. Sen voi myös heijastaa valkokankaalle.
 • Veisun jälkeen tarkastellaan ikonia ja veisun sanoja ja päätellään, mistä tapahtumasta mahtaa olla kysymys.
 • Opettaja kertoo juhlasta tai lukee Raamatusta juhlan tekstin. Oppilaat katsovat kuvaa ja kuuntelevat.
 • Mikäli isommille oppilaille kertomus on jo tuttu, nämä voivat kertoa. Opettaja voi täsmentää ja täydentää.
 • Tämän jälkeen oppilaat voivat kerrata juhlan sisällön ikonin avulla.
 • Jaetaan tehtävät:
  • 1.–2. luokalle oma tehtävä 1.–2. luokkien materiaalista (piirros, yhdistely, väritys, tehtäväkirja)
  • 3.–4. luokalle Ajan pyhittämisestä sinipohjaisia tehtäviä
  • 5.–6. luokalle Ajan pyhittämisestä keltapohjaisia tehtäviä
  • Tunnin lopuksi lauletaan vielä kerran yhdessä juhlan tropari.

Esimerkki 2

 • Tunnin alussa on yhteinen aloitus, jolloin opettaja kertoo juhlan sisällön.
 • Lauletaan yhdessä juhlan tropari.
 • Esillä on juhlan ikoni.
 • Oppilaat eriytyvät tekemään omia tehtäviä:
  • 3.–6.-luokkalaiset lukevat itsenäisesti kirjan kappaleen ja tekevät tehtäviä kirjasta. Jos jää aikaa, opettaja on varannut 3.–6. luokille aiheeseen liittyvän lisätehtävän.
  • Tällä välin opettaja opettaa 1.–2. luokille joko muun asian tai sitten kertoo juhlasta ja tekee tehtävät heidän kanssaan yhdessä.
  • Sitten osat vaihtuvat: 1.–2.-luokkalaiset alkavat tehdä itsenäistä työtä, ja opettaja tarkastaa 3.–6. luokkien tehtävät.
 • Kotitehtävien antaminen.
 • Tunnin lopuksi lauletaan vielä kerran juhlan tropari.

Esimerkki 3

 • Tunnin alussa lauletaan Taivaallinen Kuningas, Isä meidän tms.
 • Opettaja motivoi oppilaita näyttämällä juhlan ikonia ja pyytää heitä kertomaan kaikki asiat, jotka he osaavat ikonista sanoa.
 • 3.–6. luokille annetaan itsenäinen tehtävä oppikirjasta. Oppilaat lukevat juhlan sisällön, troparin ja katsovat ikonin. Ohjeeksi annetaan, että oppilaiden tulee tämän jälkeen pystyä opettamaan asia 1.–2. luokille.
 • Tällä välin opettaja opettaa 1.–2. luokkaa ja antaa hiljaista työtä 1.–2. luokille.
 • Opettaja käy läpi 3.–6. luokkien kanssa juhlan sisällön ja tehtävät.
 • 3.–6. luokkien oppilaat kertovat ikonin ja troparin avulla juhlan sisällön pienemmille.
 • Lopuksi lauletaan yhdessä juhlan tropari.

Esimerkki 4

 • Oppitunnin alussa on yhteinen aloitus. Opettaja on valinnut laulettavat veisut ja rukoukset.
 • Alkutunti tehdään muita tehtäviä.
 • Lopputunnista opettaja kertoo juhlan sisällön. Ikoni on esillä. Analysoidaan ikoni. Luetaan tropari yhdessä kuorolukuna. Analysoidaan tropari. Lauletaan tropari.
 • Luetaan ääneen kirjan kappale juhlan sisällöstä. Opettaja antaa tehtäviä kotitehtäväksi. 3.–4. luokille sinisiä tehtäviä ja 5.–6. luokille keltaisia tehtäviä. 1.–2.-luokkalaiset saavat mahdollisesti omat kotitehtävänsä.

Esimerkki 5

 • 5.–6. luokkien oppilaille annetaan kotitehtäväksi lukea seuraavalla tunnilla käsiteltävän juhlan sisältö. Tarkoitus on, että oppilaat valmistautuvat kertomaan ikonin avulla pienemmille oppilaille juhlasta.
 • Oppitunnin aikana samat oppilaat laativat kysymyksiä kappaleesta muille. Kysymykset esitetään ennen tunnin loppua. Oppilaat tekevät hiljaisena työnä kappaleen tehtävät.