Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen 14.9.

Taustatietoja

 • Ristin ylentämisen juhla sai alkunsa 300-luvulla, kun Itä-Rooman keisarin Konstantinos Suuren äiti, keisarinna Helena, lähti Jerusalemiin etsimään Kristuksen kadonnutta ristiä.
 • Pyhiinvaelluksia alettiin tehdä 300-luvulla kristityille tärkeille Raamatun tapahtumien paikoille.
 • Risti löydettiin ja juhlan jälkeen ristin palasia jaettiin kirkkoihin reliikeiksi eli pyhäinjäännöksiksi, joita ihmiset kävivät ja käyvät edelleenkin kunnioittamassa.
 • Alkuperäistä ristiä ei enää ole olemassa.
 • Meille on tärkeintä tietää, että risti on todella se merkki, joka meitä suojelee ja joka on voiton merkki.
 • Risti julistaa, että Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemisen kautta kuolema on voitettu. Risti ja pääsiäinen kuuluvat näin aina yhteen.
 • Slaavilaisessa ristissä, jota kutsutaan myös kahdeksanpäiseksi ristiksi, on ylhäällä pieni poikkipuu ja alhaalla vino poikkipuu. Pieni poikkipuu muistuttaa syytekirjoituksesta, joka Kristuksen yläpuolelle oli kirjoitettu: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas (INRI). Vino poikkipuu muistuttaa meitä kahdesta ryöväristä, jotka oli ristiinnaulittu Kristuksen molemmille puolille. Vasemmanpuoleinen pilkkasi Jumalaa mutta oikeanpuoleinen rukoili: ”Muista minua kun tulet valtakuntaasi.” Siksi vino poikkipuu osoittaa Kristuksesta katsoen oikealle ylös.
 • Kaikki ristit ovat ortodoksisia, vaikka niissä ei olisikaan vinoa poikkipuuta.

Juhlan liturginen perinne

 • Liturginen väri on tummanpunainen.
 • Ortodoksinen kirkko viettää ristin juhlia kolme kertaa vuodessa: 14.9., Suuren paaston puolivälissä ristin kumartamisen sunnuntaina ja 1.8.
 • Jokaisessa sunnuntaivigiliassa me laulamme: ”Ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan!”
 • Ristiä kunnioitetaan myös joka viikko keskiviikkoisin ja perjantaisin.
 • Ristin ylentämisen juhlaan kuuluu vigilian aamupalveluksessa tapahtuva ristin (papin käsiristi) esiin kantaminen alttarista keskelle kirkkoa ja ristin kunnioittaminen kumartumalla maahan asti sen edessä.
 • Ristin kunnioittamisen aikana lauletaan veisua Sinun ristillesi, me kumarramme Valtias, ja Sinun pyhää ylösnousemistasi ylistämme.
 • Analogille asetettu risti on viikon ajan kansan kunnioitettavana keskellä kirkkoa.
 • Ristin ylentämisen päättäjäisjuhla on 21.9.

Ikonin selitys

 • Pyhä patriarkka Makarios nostaa ristin ylös Jerusalemissa.
 • Patriarkan tunnistaa piispallisesta tunnusmerkistä, omoforista.
 • Patriarkan käsiä tukee kaksi diakonia.
 • Risti kohotettuna on voiton merkki.
 • Ikonissa oikealla seisovat pyhä Helena ja Konstantinos.
 • Ikonissa vasemmalla on ristin löytämistä todistamassa ollut ihmisjoukko.

Troparin selitys

 • Troparissa pyydetään ristin suojelevan koko kirkkoa.
 • Siinä pyydetään pelastusta ja siunausta kristilliselle kirkolle ja uskolle.
 • Pyydetään, että kukaan ei vastustaisi kirkkoa ja sen opetusta.

Tehtävien ratkaisut

 • Tehtävä 8
  • Troparissa tarkoitetaan siunattavan uskon perintöä.
  • Troparissa tarkoitetaan vihollisina pahoja henkiä.
 • Tehtävä 9
  • Matt. 27:3256
  • Mark. 15:21–41
  • Luuk. 23:26–49
  • Joh. 19:17–37
 • Tehtävä 10
  • 1. Kor. 1:18: "Puhe rististä on hulluutta. Niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima."