Ylienkelit Mikael ja Gabriel 8.11.

Taustatietoja

 • Luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka ”alussa Jumala loi taivaan ja maan” (1. Moos.1:1). Tässä taivas tarkoittaa ruumiittomia henkiolentoja, joita ovat enkelit, ylienkelit, kerubit ja serafit.
 • Ruumiittomien voimien juhlaa on vietetty alkukirkossa 300-luvulta lähtien.
 • Enkelit ovat osa luotua maailmaa.
 • Enkelit eivät vanhene eivätkä kuole.
 • Enkelit ovat ruumiittomia ja sukupuolettomia.
 • Lähinnä Jumalaa ajatellaan olevan kolme enkelien ryhmää: valtaistuimet, serafit ja kerubit. Profeetta Hesekielin kirjassa kuvataan näitä olentoja Jumalan valtaistuinta kannattavina ja valoa täynnä olevina olentoina.
 • Valtaistuimet ovat ikoneissa tulisia pyöriä, joissa on siipiä ja silmiä.
 • Serafit kuvataan kuusisiipisiksi olennoiksi, jotka peittävät yhdellä siipiparilla kasvonsa, toisella jalkansa ja lentävät kolmannella siipiparilla (Jes. 6:2). Serafien tehtävänä on julistaa Jumalan kunniaa ja taivaallista kirkkautta. Ikonografiassa on tapana jättää serafien kasvot näkyviin. Serafit ovat ikoneissa yleensä punaisia. Serafi merkitsee ”polttavaa”. Profeetta Jesajan näyssä serafi ojensi hänelle hehkuvan hiilen.
 • Kerubit ovat neljäsiipisiä (Hes. 1:514). On kuitenkin tullut tavaksi, että myös kerubit kuvataan kuusisiipisinä.
 • Näkymätön maailma on täynnä asioita, joista emme voi tietää. Enkeleitä on paljon, ja nämä kolme, valtaistuimet, serafit ja kerubit, esiintyvät ikoneissa, koska jotkut profeetat ovat näynomaisesti nähneet jotain. Tärkeää on muistaa, että meidän kannaltamme enkeleillä ei ole muotoa näkyvässä maailmassa, mutta joskus enkeli ottaa muodon, jonka me voimme ymmärtää.

Ikonin selitys

 • Ylienkeli, johtava enkeli.
 • Ylienkelit on kuvattu yllään diakonin jumalanpalveluspukua muistuttava asu.
 • Kirjan ikonit on kuvattu ikonostaasin sivuovista.
 • Kirkkosalista katsottuna ylienkeli Gabriel on yleensä kuvattu vasempaan ja Mikael oikeaan sivuoveen.
 • Enkelit ovat sanansaattajia, lähettiläitä. Tätä kuvaa hiuksia sitova nauha, sandaalit ja kädessä oleva sauva.
 • Kädessään heillä Kristuksen monogrammi, IC XC. Näin he kuljettavat sanaa.
 • Heidän päällysviittojensa ja alusviittojensa, kitonien, värit ovat vastakkaiset. Gabrielilla on punainen alusviitta ja vihertävänsininen päällysviitta. Mikaelilla on päinvastoin.

Troparin selitys

 • Veisussa pyydetään enkeleitä suojelemaan meitä esirukouksillamme.

Tehtävien ratkaisut

 • Tehtävä 6
  • Enkelit suojelevat, vahvistavat rukoilijaa, toimivat esirukoilijoina, ylistävät Jumalaa, ovat Jumalan sanansaattajia, vastustavat pahaa henkeä.
 • Tehtävä 7
  • Troparissa pyydetään enkeleitä esirukouksillaan suojelemaan meitä.
 • Tehtävä 8
  • Matt. 18:10: ”Katsokaa, että ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.”