Buddhalaisuuden opetuksia

Keskustelun pohjaksi

Buddhalaisuuden perusopetuksen mukaan kaikki elämä on kärsimystä. Mistä tällainen käsitys johtuu? Miten ihminen vapautuu kärsimyksestä? Miksi buddhalaisuutta on sanottu ateistiseksi uskonnoksi?

Buddhalaisia opetuksia ja tarinoita s. 99

Buddhalaisia opetuksia

Viisi ohjetta s. 100

Eettisen käyttäytymisen malli on viisi silaa eli viisi ohjetta. Ne luetellaan yleensä kielteisessä muodossa, mutta jokaista kieltomuotoa vastaa myös myönteinen vastine. Alla on lueteltu kielto ja sitä vastaava positiivinen ilmaus.

  1. Tappaminen: myönteinen vastine on rakkauden ja ystävällisyyden harjoittaminen.
  2. Varastaminen: myönteinen vastine on anteliaisuus.
  3. Seksuaalinen väärinkäyttäytyminen: Myönteinen vastine on tyytyväisyys. Naimattoman kohdalla se tarkoittaa tyytyväisyyttä naimattomuuteen ja naimisissa olevan kohdalla tyytyväisyyttä kumppaniinsa.
  4. Valehtelu: myönteinen vastine on totuudellisuus.
  5. Alkoholi ja huumeet: Myönteinen vastine on tarkkaavaisuus eli tiedostaminen. Se on kehotus kohtuullisuuteen, mutta myönteisen vastineen näkökulmasta katsottuna se tarkoittaa täydellistä pidättäytymistä.

Buddhalaisuuden pääsuuntaukset s. 101

Mahayana-suuntauksessa bodhisattvat auttavat toisia nirvanaan, riippumatta siitä, mitä se heille itselleen aiheuttaa. Nämä ”tulevat buddhat” tekevät bodhisattvan lupauksen, jonka mukaan he noudattavat kuutta hyvettä. Heidän on oltava täydellisen anteliaita, hyveellisiä, kärsivällisiä, tarmokkaita, mietiskeleviä ja viisaita. Buddhalaiset pitävät boddhisattvoja ylimaallisina ja uskovat, että he pystyvät ottamaan erilaisia ulkomuotoja auttaakseen muita valaistukseen.

Tiibetissä tärkeän Drepungin luostarin päämies on dalai lama. Hänen uskotaan olevan taivaallisen bodhisattvan ruumiillistuma. Nykyinen dalai lama (v. 2008) on järjestyksessä neljästoista. Hän pakeni Tiibetistä vuonna 1959 vastustaakseen Kiinan ylivaltaa. Hän perusti Pohjois-Intiaan tukikohdan, josta käsin hän pyrkii säilyttämään Tiibetin kulttuurin ja hengellisen perinnön. Dalai lama on tunnettu ja arvostettu henkilö myös länsimaissa.

Katso myös selitys zen-buddhalaisuudesta.

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen

Mitä elämän kunnioitus tarkoittaa? Miten se näkyy toimissasi?