Hindulaisuus

(otsikon vieressä oleva kuvio tarkoittaa sanskritinkielistä om-mantraa)

Pohdintaa yhdessä

Ajatuskartta taululle: mitä oppilaat tietävät hindulaisuudesta?

Hindulaisuuden taustaa s. 80−82

Indusvirran laakson sivilisaatio juontaa juurensa ainakin vuoteen 3000 eKr. Tämä sivilisaatio on jäänyt arvoitukseksi, kuten myös se, mikä aiheutti sen katoamisen 1600 eKr.

Induskulttuurin kultista on löytynyt runsaasti miehistä seksuaalista voimaa kuvaavia fallospatsaita. Kultissa on esiintynyt myös runsaasti hedelmällisyyteen viittaavia olentoja, kuten käärme ja pyhiä puita. Tuhat vuotta Indus-sivilisaation katoamisen jälkeen nämä elementit nousevat esiin hindulaisuudessa. Shiva ei ole alkuun kuulunut vedajumaliin, ja sen arvellaan tulevan Indus-kulttuurin piiristä. Koska sivilisaatioon liittyvät tiedot ovat hämärän peitossa, ovat nämäkin vain tutkijoiden arvailuja.

Kuva s. 80

Mahatma Gandhin polttoroviopaikalle tuodaan jatkuvasti kukkia. Tavalliset kansalaiset eivät pääse muistomerkille. He antavat kukkansa hautaa hoitavalle ihmiselle, joka asettelee ne sopivalla tavalla.

Mahatma Gandhi (1869−1948) oli yksi modernin Intian perustajista ja kastilaitoksen vastustajista. Hänet tunnetaan myös vegetaristina ja väkivallattomuuden korostajana. Gandhi vastusti Iso-Britannian siirtomaaherruutta Intiassa järjestämällä erilaisia boikotteja. Hän organisoi kansan ”suolamarssiin”, jolla vastustettiin Britannian vaatimia suolaveroja. Suolamarssiin osallistui kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka kävelivät satoja kilometrejä meren rantaan ja keittivät merivedestä suolansa.

Gandhi opetti väkivallatonta vastarintaa ja kansalaistottelemattomuutta. Hän käytti paastoa päämääriensä saavuttamiseksi.

Gandhin kuuluisia lauseita

Heikot eivät anna anteeksi, anteeksianto on vahvuuden ominaisuus.
Aseisiin turvautuminen osoittaa pelkoa.
Väkivalta lisää väkivaltaa.
Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.
Ensin he ovat välinpitämättömiä, sitten he nauravat sinulle, seuraavaksi he taistelevat sinua vastaan, ja lopulta sinä voitat.
Ei ole tietä rauhaan, rauha on tie.

Mikä yllä olevista Gandhin ajatuksista puhuttelee eniten? Ovatko ajatukset realistisia?

Kastilaitos s. 82

Aviopuoliso valitaan samaan kastiin kuuluvan parista. Usein puoliso etsitään lehti-ilmoituksella. Esimerkiksi ruokaa saa ottaa vastaan vain ylempään kastiin kuuluvalta. Perinteen mukaan kastia ei voi muuttaa ihmisen elinaikana. Siirtyminen kastista toiseen voi tapahtua ainoastaan uudestisyntymisen ja hyvän karman kautta.

Nyky-Intiassa kastijako perustuu puhtauden ja saastumisen oppeihin. Hindulaiset uskovat, että alemman kastin edustajat saastuttavat heidät, jos he menevät liian lähelle.

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen

Mitä eettisiä ratkaisuja voit tehdä ostoksilla? Mitä oikeudenmukaisuus merkitsee?

Korjaus kuvatekstiin s. 82

Kuvatekstissä kaupungin nimi on Mumbai, ei Mumabai.

Kirjallisuutta kappaleisiin 23−26

Clarke, Peter, B., Maailman uskonnot: Elävän uskon perusteet. WSOY, 1994.
Cornell, Judit, Amma: syleilevän äidin elämäntarina. Basam Books, 2003.
Cross, Stephen, Hindulaisuus. Tammi, Helsinki, 1996.
Gandhi, Mahatma, Vapaudesta, Into Kustannus, 2008.
Gothóni, Renè, Uskontojen uustulkintaa. Yliopistopaino, Helsinki, 2000.
Herran laulu Bhagavadgita. Gaudeamus, 1975.
Karttunen, Klaus (toim.), Idän viisautta. WSOY, 1977.
Littleton, C., Scott, toim., Idän uskonnot. Gummerus, 1997.
Samart, Ninian, Uskontojen maailma. Otava, 2005.

Nettilinkkejä

raamattunet
uskonnot.fi

DVD

Maailmanuskonnot 5 – Hindulaisuus (saatavana netistä).