Islam

Pohdintaa yhdessä

Samanlainen aloitus kuin juutalaisuudessa: taululle sana ISLAM. Mitä oppilaat tietävät tai luulevat tietävänsä islamin uskosta? Vastaavasti jakson jälkeen: mitä he tietävät islamista opiskelun jälkeen?

Islamin synty s. 64

Islamilaisen ajattelutavan mukaan islam on ihmisen alkuperäinen uskonto. Aadamia pidetään ensimmäisenä profeettana, jolle Jumala antoi ilmoituksen. Hänen jälkeensä on tullut muita profeettoja. Abraham, juutalaisten ja kristittyjen kantaisä, on myös muslimien kantaisä (ks. piirros s. 49). Hän muutti nykyisen Israelin alueelle Kaksoisvirranmaasta, nykyisen Irakin alueelta. Häntä pidetään monoteistinä. Virallisen käsityksen mukaan Abrahamin vaimon Saaran orjan synnyttämä lapsi, Ismael, on arabien kantaisä.

Jeesus on yksi profeetoista. Häntä pidetään Marian, ei Jumalan, poikana. Vasta Muhammed sai uskontotuudet ilmestyksinä Jumalalta, ja niistä syntyi Koraani. Islam arvostaa juutalaisuutta ja kristinuskoa, koska ne ovat kirjan uskontoja (heillä on pyhä kirja, johon uskon totuudet on kirjoitettu), mutta muslimien näkemyksen mukaan ne ovat epätäydellisiä. Muhammadin antama opetus on lopullinen ilmoitus.

Kuva s. 64 (alempi)

Siinain pyhän Katariinan luostari on kolmen uskonnon (juutalaisuus, kristinusko ja islam) pyhä paikka. Aluetta pidetään paikkana, jossa Mooses näki palavan pensaan (ks. kuva s. 50). Luostari on myös vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kristillinen luostari ja Siinain ortodoksisen kirkon keskus. Perimätiedon mukaan Muhammed sai poliittisen turvapaikan luostarista. Hänen sanotaan antaneen suojeluksensa luostarille. Tapauksesta on olemassa arabiankielinen teksti, mutta se on osoittautunut munkkien tekemäksi väärennökseksi. Siitäkin huolimatta luostari on ollut muslimien suojeluksessa. Luostarin muurien sisäpuolella on myös moskeija, mutta sitä ei ole koskaan käytetty, sillä se on rakennettu väärin Mekan sijaintiin nähden.

Siinailla on maailman toiseksi suurin koodeksien eli vanhojen käsikirjoitusten kokoelma. Luostarin taideaarteet ovat myös arvokkaita. Siellä säilytetään maailman vanhinta puulle maalattua Kristus-ikonia (ks. kuvat s. 6, 15).

Allah

Allah tarkoittaa Jumalaa arabian kielellä. Arabiankieliset kristitytkin rukoilevat Allahia, koska se tarkoittaa Jumalaa. Allah ei ole islamin uskonnon jumalan nimi.

Profeetta Muhammadin elämä s. 66–67

Profeetan vaimoja kutsutaan ”uskovaisten äideiksi”. Muhammedilla oli kaikkiaan kolmetoista vaimoa. Hänen ensimmäinen vaimonsa Khadija synnytti hänen kaikki lapsensa lukuun ottamatta Ibrahimia, jonka äiti oli Maria Koptilainen. Nimensä perusteella Maria lienee ollut taustaltaan kristitty. Hän oli profeetan jalkavaimo, eikä häntä siksi mainita vaimojen luettelossa. Ibrahim kuoli jo pienenä. Viimeisen vaimon Aishan Muhammed otti vaimokseen, kun tämä oli 7-vuotias. Muhammed saattoi avioliiton täytäntöön, kun Aisha oli 9−10-vuotias.

Muhammed tunsi kristittyjä ja keskusteli heidän kanssaan. Hänen tuntemansa kristityt olivat areiolaisia ja gnostilaisia, ja hän sai kristinuskosta sen mukaisen kuvan.

Koraanissa kerrotaan, kuinka Muhammed teki ratsullaan ihmeellisen taivasmatkan, jossa hän tapasi muun muassa Mooseksen ja Jeesuksen. Taivasmatkalla Jumala antoi Muhammedille ohjeet rukoilemisesta. Viisi rukouskertaa vastaa viittäkymmentä rukouskertaa, joka oli Jumalan ensimmäinen ehdotus rukouskertojen määrästä. Profeetta ratsasti yliluonnollisella tavalla Mekasta Jerusalemiin ja nousi siellä taivaaseen (nykyisen Kalliomoskeijan paikalla). Kun profeetan sanoja epäiltiin, hän pystyi kuvailemaan yksityiskohtaisen tarkasti kaupunkia, niin että siellä vierailleet pystyivät todistamaan Muhammadin kokemuksen oikeaksi.

Aihekokonaisuudet

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Muhammed vaikutti oman aikansa ajatteluun. Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi yhteiskunnan kehitykseen?

Kirjallisuutta kappaleisiin 18−22

Hämeen-Anttila, J., (suom.), Koraani. Basam Books, 2002.
Hämeen-Anttila, J., Islamin monimuotoisuus. Gaudeamus, Helsinki, 1999.
Hämeen-Anttila, J., Johdatus Koraaniin. Gaudeamus, Helsinki, 1997.
Hämeen-Anttila, J., Jumalasta juopuneet; islamin mystiikan käsikirja. Basam Books, Helsinki, 2002.
Hämeen-Anttila, J., Mare nostrum: länsimaisen kulttuurin juurilla. Otava, Helsinki, 2006 (hyvää kulttuuritietoutta islamin vaikutuksista länsimaiseen kulttuuriin).
Aro, J., Lähi-Idän solmut. Kirjapaja, Helsinki, 1981.
Palva, H. & Perho, I., Islamilainen kulttuuri. Otava, Helsinki, 1998.
Lehtinen, I., Abdellahi, E. J. & Teleranta, M., Islam yhteinen uskomme. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala, 2003.
Ibn Hisham, Profeetta Muhammedin elämänkerta (suom. Hämeen-Anttila). Basam Books, Helsinki, 1999.
Juuret Bysantissa: Puhuttua ja kirjoitettua 2000−2002. Helsinki, 2002 (eräässä artikkelissa tietoa islamin suhteesta kuviin).
Smart Ninian, Uskontojen maailma. Otava, Helsinki, 2005.
Rosenblad, D. & Rosenblad, F., Abrahamin lapset: Kolmen uskonnon yhteiset juuret. Suomen lähetysseura, 2005 (opastusta opettajille).

Nettilinkit

Raamattunet
Uskonnot.fi
Rabita.fi (Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan kotisivut)

DVD kappaleisiin 18−22

Maailman uskonnot 4 – ISLAM, 47 min (saa tilata netistä, englanninkielinen, tekstitys suomeksi).