Islam elämäntapana

Keskustelun pohjaksi

Onko ortodokseilla uskonnollisia velvollisuuksia kuten muslimeilla? Jos on, niin millaisia? Ortodoksisuus on elämäntapa. Jos tahtoo noudattaa ortodoksista elämäntapaa, silloin elää kirkon perinteen mukaisesti (Juhlat, paastot, ehtoollisyhteys, sakramentteihin osallistuminen jne.).

Rukous s. 72

Rukous, "salat", on jokaisen muslimin velvollisuus. Kuvan rukoussarja mukailee enemmistön (sunnit) rukoustapaa. Sunnalaisuudessa nostetaan etusormi ylös (viimeinen kuva) korostamaan, ”että on vain yksi Jumala, Allah”. Koska etusormi liittyy rukoussarjaan, sunnit eivät käytä siinä koskaan sormuksia. Shiioilla ei ole tällaista tapaa.

Köyhien avustaminen s. 72

Almuvero on 2,5 % säästöistä tai omaisuudesta per vuosi. Jos jollakin on velkoja, ne vähennetään ensin ja vasta sitten lasketaan almuvero, joka on Jumalan säätämä. Miten suuri on kirkollisvero? (Yleensä 1−2 % palkasta.) Miten se määräytyy? Miten se maksetaan?

Pyhiinvaellus Mekkaan s. 73

Pyhiinvaellus eli hajj on muslimin velvollisuus, mikäli hänen terveytensä on hyvä, hän on täysi-ikäinen, hänellä on siihen riittävä varallisuus ja hän on vapaa.

Pyhiinvaeltajien on pukeuduttava tietyllä tavalla. Miehillä pitää olla valkoinen, kaksiosainen puku. Naisien pukua ei ole erikseen määritelty, mutta sen on oltava islamin opetuksen mukainen, vaatimaton ja peittävä. Kasvoja ei saa kuitenkaan peittää. Pyhiinvaelluksen aikana ihminen luopuu kaikesta tavanomaisesta, myös mukavuuksista. Pyhiinvaelluksen aikana suoritetaan erilaisia rituaaleja pyhillä paikoilla Mekassa, Minassa ja Arafat-vuorella. Mekan pyhin paikka on Kaaba, ensimmäinen temppeli islamilaista jumalanpalvelusta varten.

Mekkaan eivät saa mennä muut kuin muslimit. Muhammed antoi kiellon vuonna 630, kaupungin valloituksen jälkeen. Kaupungissa sijaitseva Kaaban temppeli on kuution muotoinen, ikkunaton kivirakennus. Sitä verhoaa musta sametti, joka vaihdetaan vuosittain. Sen itäisessä kulmassa on musta kivi, joka lienee meteoriitti. Islamilaisen perimätiedon mukaan kivi on ollut rubiini, mutta se on mustunut ihmisten syntien vuoksi. Kaikki maailman islamilaiset temppelit osoittavat kohti Kaaban temppeliä, joka on perimätiedon mukaan Abrahamin (arabiaksi Ibrahim) rakentama. Temppeli on joka tapauksessa vanha, ja se oli olemassa jo ennen Muhammedia monien jumalien rukouspaikkana. Pyhiinvaellukseen kuuluu Kaaban temppelin kiertäminen seitsemän kertaa ja mustan kiven suuteleminen tai koskettaminen.

Pyhiinvaellukseen voi lisätä käynnin Medinassa Profeetan haudalla. Pyhiinvaellustapahtuma korostaa muslimien yhteenkuuluvuutta ja samanarvoisuutta Jumalan edessä.

Aihekokonaisuudet

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Mitkä kristilliset elämänohjeet lisäävät yhteistä hyvinvointia?