Koraani ja perimätieto eli hadith

Keskustelun pohjaksi

Mitä ohjeita oppilaat ovat saaneet Raamatun käsittelemiseen? Miksi oikeudessa vannotaan usein käsi Raamatun päällä (ortodoksit käyttävät evankeliumikirjaa, jos mahdollista)? Muslimeilla on tarkat ohjeet Koraanin käsittelemisestä. Koraanin häpäisyä käytetään keinona häpäistä muslimeja.

Koraani ja hadith s. 68−69

Arabiankielinen Koraani on muslimeille Jumalan sanaa, ei Muhammedin kuten joskus luullaan, sillä Muhammed oli luku- ja kirjoitustaidoton. Koraanin säkeitä kirjoitettiin muistiin kaikenlaiselle materiaalille (puu, kaarna, nahka). Ensimmäisen kalifin (Abu Bekr 632 jKr.) aikana koottiin Koraanin säkeet ensimmäisen kerran. Koraanin tekstit koottiin uudelleen. Arabiankielisen Koraanin ensimmäisen version aikaan ei tunnettu vielä vokaalipisteitä ja Koraanin lukutavasta tuli kiistoja. Lukutapa vakiintui vasta 900-luvulla.

Haditheja on paljon. Kertojien maine määrää niiden luotettavuuden. Hadithien on oltava peräisin henkilöltä, joka on todella ollut profeetan seurassa. Puhutaan välittäjien ketjusta. Avauksen suuraa on sanottu muslimien Isä meidän -rukoukseksi. Tällä on haluttu korostaa sitä, kuinka keskeisessä asemassa suura on.

Monissa maissa Koraania luetaan lattialla, jolloin Koraani on sydämen korkeudella lukijan edessä lukutelineellä. Kun Koraania luetaan, samanaikaisesti ei saa syödä, juoda eikä myöskään puhua tai meluta. Ennen Koraanin lukemista on peseydyttävä ja oltava oikeassa mielentilassa. Naisella ei tule olla kuukautisia.

Sunnalaiset ja shiialaiset s. 70

Shiialaisuudessa hierarkkinen oppineisto on järjestäytynyt seuraavasti:

  1. ”Se jonka esimerkkiä on seurattava” (marja´al-taqlid)
  2. Jumalan merkki (Ayatollah)
  3. Islamin todistus (hujjat al-islam)

Marja ál-taqlid on arvostetuin. Suufilaiset, jotka edustavat mystistä suuntausta, ovat yksi islamin suuntaus. Yksi suufilaisten suuntauksista ovat Turkin alueella toimivat dervissit, jotka käyttävät tanssia mystisen Jumala-kokemisen välikappaleena. Suufilaisuudessa on myös luostarilaitos.