Pyhät kirjat

Heprealainen Raamattu = Tanak.

Heprealainen Raamattu on juutalaisten pyhä kirja, jonka vanhin osa on Toora. Juutalaiset käyttävät Raamatun henkilöistä ja paikoista niiden hepreankielisiä nimiä. Nämä nimet esiintyvät myös juutalaisessa kirjallisuudessa.

Esimerkkejä

Adam = Adam
Aaron = Aharon
Abraham = Avraham
Benjamin = Binjamin
Esau = Esav
Jaakob = Ja'akov
Joosua = Jehoshua
Juuda = Jehuda
Jetro = Jitro
Iisak = Jitshak
Kain = Kajin
Mooses = Moshe
Nooa = Noah
Rakel = Rahel
Saara = Sara
Rebekka = Rivka
Jordan = Jarden

Juutalaiset eivät myöskään puhu Mooseksen kirjoista. He käyttävät nimitystä Toora tai hepreankielistä sanaa Humash eli viisi kirjaa (kreik. Pentateukki).

Ortodoksijuutalaisuus s. 54, kuva s. 53

Sana "ortodoksi" ei tässä yhteydessä tarkoita opillista viisautta, vaan oikeanlaista elämäntapaa. Ortodoksijuutalaiset pitävät sekä kirjallista että suullista Jumalan antamaa lakia yhtä velvoittavina. He tulkitsevat suhteensa ympäröivään maailmaan rabbiinien tulkinnan kautta. Ortodoksijuutalaiset eivät hyväksy naisrabbeja. Israelissa ortodoksijuutalaiset asuvat yleensä lähellä synagogia, etteivät he rikkoisi sapattina kieltoa, jonka mukaan saa kulkea vain sapatinmatkan.

Aihekokonaisuudet

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ja Ihmisenä kasvaminen

Yrittäjyys osana juutalaisten selviytymistä historian eri aikoina.
Ovatko ihmiset kehittyneet tiedon lisääntyessä? Voiko holokausti toteutua uudelleen?